Kulturní a společenské akce
Velikonoční trasovačka
Cesta za pohádkou - pohádková stezka
Čtení dětem
Den dětí - zahájení prázdnin
Dětský karneval
Hry bez hranic
Jakubská pouť a dalečínský historický jarmark
Knihovna - akce
Minifestival Zastávka Dalečín
Obecní zabíjačka a košt slivovic
Pálení čarodějnic
Ples ZŠ a MŠ a obce Dalečín
Průvod čertů KRAMPUS
Rozsvěcování vánočního stromu
Setkání harmonikářů a hudební třída Dalečín
Silvestr
Školní divadlo, školní akce
Tolenstein fest
Tříkrálová sbírka
Vánoční beseda
Vírské ochotnické divadlo
Vítání občánků