Kulturní a společenské akce

Pálení čarodějnic

2022

Po dvou letech jsme se konečně dočkali a mohli jsme se hromadně rozloučit se zimou a přivítat jaro u tradičního pálení čarodějnic. Počasí nám přálo a na účasti bylo znát, že je to první akce po dlouhé době. Účast byla obrovská a dětí okolo hranice pobíhalo jako máku. Čarodějnici spolu s celou vatrou jsme úspěšně spálili, všichni si upekli buřta a zapili ho chlazeným točeným. Chladné dny jsou tak už snad definitivně pryč.
Čarodějnice měly opět i děti v MŠ Dalečín, zahrály si čarodějné soutěže (například slalom na koštěti), vyrobili si čarodějnici a prošli čarodějnou stezku. Na konci stezky děti hledaly poklad (čokoládové mince a bonbóny) a opekly si buřty. I zde byla účast velká a dětem se den moc líbil.

2021

Z důvodu pandemické situace se nekonaly.

2020

Z důvodu pandemické situace se nekonaly.

2019

30. dubna se u nás na Bahnech usadila Čarodějnice. Naštěstí jenom z látky a slámy, takže jsme ji mohli umístit na vrcholek hranice a se setměním celou hranici zapálit. Děti se při pozorování hořící čarodějnice raději držely za ruce a s úžasem ji pozorovaly, dokud celá neshořela. Jenom ty teploty připomínaly spíše vítání zimy, než vítání jara. Doufejme, že se počasí umoudří a přinese nám více teplejších dnů.

2018

Čarodějnice se jako loňský rok slavily na Bahnech. Počasí bylo oproti loňskému roku velmi teplé (přes den +24 ˚).

2017

Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk. Noc z 30. dubna na 1. května se pokládá za magickou. Dříve se věřilo, že se v tuto dobu otevírají jeskyně a skály, ve kterých jsou ukryty poklady. Lidé se scházeli u zapálených ohňů, vyhazovali hořící košťata do výšky , aby zahnali zlé duchy a rozehnali temné síly. Přeskakování ohně mělo zajistit mládí, popelu z těchto ohňů se přisuzovala zvláštní moc – měl zvyšovat úrodu a plodnost. Našli bychom ještě mnoho dávných zvyků a významů, které se této noci přikládaly.
Je však hezké, že se i u nás tato tradice také dochovala. Už sice nikdo nechodí do jeskyně hledat poklad a ani nezahání zlé duchy , ale u zapáleného ohně se sejdeme. Pálení čarodejnic patří neodmyslitelně k vítání jara. Letos nám to trošku stížila opravdu velká zima, ale v blízkosti ohně, s párkem a svařáčkem v ruce, se dalo docela dobře vydržet.
A jestli se všechny ženy a dívky dočkaly prvomájového polibku pod rozkvetlou střešní, to se už asi sotva dozvíme.(vš)

2016

Čarodějnice se jako loňský rok slavily na Bahnech. 

2015

Čarodějnice se jako loňský rok slavily na Bahnech. Počasí bylo dobré. 

2014

Čarodějnice se jako loňský rok slavily na Bahnech. Počasí bylo dobré. 

2013

Oslava Čarodějnic se uskutečnila na Bahnech. Pro děti zde byly různé soutěže a pro dospělé posezení.