Kulturní a společenské akce

Čtení dětem

2022 (v rámci školního roku 2022/2023)

V ZŠ a MŠ proběhlo za podpory Mikroregionu Bystřicko, Kraje Vysočina a EG.D čtení dětem v rámci cyklu Bystřicko čte dětem 2022. Ve školce proběhlo v pondělí 24. 10. 2022 čtení na téma Co se v ZOO může přihodit. A úryvky z knihy četla dětem přímo autorka knihy, Martina Kovářová – kniha se jmenovala Příběhy ze zoo. Součástí návštěvy paní Kovářové byl i tanec s dětmi či ukázka kůže hada a pavouka. Druhý den, 25. 10. 2022, proběhlo čtení i ve škole. Téma sezení bylo - Jak žijí stromy. Úryvky z knihy paní Daniely Krolupperové s názvem Jde sem lesem četl pan Jaroslav Jan Mareček. Děti poté ještě určovaly typy dřevin a dokonce se koukaly i na právě probíhající částečné zatmění slunce.

2019

Dalečín čte dětem 2019

S knížkami se setkáváme již odmalička. Maminky ukazují nejmladším dětem obrázky zvířátek a věrohodně napodobují jejich zvuky. Před spinkáním se čte jak doma, tak ve školce. V 1. třídě se děti seznamují s písmenky, skládají slabiky, čtou slova a první věty. Mnozí už tehdy sahají po první knížce. Čtenářské dovednosti se ve škole utužují nejen ve vyučování, ale i ve čtenářských dílnách.
Poslední týden v březnu se naše škola, tak jako každoročně, zapojila do projektu „Dalečín čte dětem“. Letošní pozvání přijal pan Stanislav Čermák z Víru, který četl od Jana Wericha „Fimfárum“. V povídce o kováři se všichni dozvěděli, že Fimfárum je proutek, jehož švihnutím všechno v okolí ztuhne a znehybní. Tak tomu bylo v případě nevěrné ženy, nadutého lokaje a hloupého knížete.
Svoji oblíbenou knihu „Strýček Bosko“ od Viktora Fischla  nám přišel představit evangelický farář pan Jan Keller. Pro všechny to byla kniha neznámá a děj nás zavedl do Země splněných přání. Svoje čtení zpestřil pan farář pěknou písničkou a hrou.
     Náš čtenářský týden byl zakončen „Nocí s Andersenem“, kdy ve škole spaly děti 4. a 5. ročníku. Na zahájení a zhlédnutí pohádky O Popelce přišly jak mladší děti, tak i děti z MŠ. Potom už celý večer patřil jenom čtvrťákům a páťákům. V karaoke předváděli své oblíbené zpěváky. Bylo vidět, že do přípravy se zapojila celá rodina a všechna vystoupení byla zdařilá. Na stezce odvahy, kterou jim připravili rodiče, poznávali větve nejrůznějších stromů, luštili křížovku, vytahovali ježka z klece.
Ve čtenářské dílně se seznámili se zajímavostmi ze života Hanse Christiana Andersena. Dozvěděli se, že knižní nakladatelství Albatros slaví letos 70. výročí a jejich první knihy byly od Ondřeje Sekory a Eduarda Petišky. Literární kvízy byly prokládány hrami, kdy hádali pohádkové bytosti. Za splněné úkoly byli odměňováni zelenými, stříbrnými a zlatými hrášky. Na závěr všichni sledovali pohádku Sněhová královna. A kdo si myslí, že potom naše děti padly únavou a spaly jako dudci, ten se hluboce mýlí. Ještě v brzkých ranních hodinách se ze spacáků ozývalo jejich chichotání a brebentění. (ZŠ Dalečín)

2018

Dalečín čte dětem

V základní škole Dalečín se uskutečnil již další ročník Bystřicko čte dětem. První čtení se uskutečnilo 7.3.2018 pod vedením „našich“ maminek z Dalečína Petry Ježové a Marie Vališové. Maminky četly z knížky Pohádky z Větrné Lhoty od spisovatelky D. Fischerové a pro děti si přichystaly zábavné odpoledne se spousta různých hádanek, soutěží a křížovek.Druhé čtení se uskutečnilo 9.3.2018. Přijela za námi Soňa Dudková s rodinnou a Úsměváčky z Bystřice nad Pernštejnem. S manželem nám četla z knihy Malý princ od spisovatele A. S. Exupéry a příběhy z knihy Jak (ne)zvládnout manželství od spisovatelky E. Bombec. Mezi čtením z knih proběhlo vystoupení Úsměváčků s jejich rodiči a asistenty, kteří přijeli společně s paní Dudkovou, která již několik let vede tento spolek, kde se společně schází postižené děti, jejich rodiny a přátelé.Toto vystoupení bylo příjemným překvapením a i přes počáteční nervozitu dětí se jim moc povedlo. Zapojili se i děti z Dalečína. V průběhu celého programu nám k poslechu zahrál na kytaru Vojtěch Dudek. Děkujeme všech, kteří se na programu Bystřicko čte dětem nějakým způsobem podíleli i všem, kdo se přišli podívat.

2017

Knižní trh je zasycen knihami všech možných žánrů, na které si jen pomyslíte. Možná právě toto množství leká některé děti jít si vybrat tu správnou knížku, která by se jim líbila.
Naše škola se již po několikáté zapojila do projektu „Bystřicko čte dětem“. Jako první četla dětem paní vychovatelka Gerišerová z knihy Detektiv Klubko, který řešil záhadu ztrácejících se předmětů v zábavním parku Jízda duchů. Kdo pozorně poslouchal, neměl potíže odpovídat na otázkový kvíz a pomocí lupy odhalil pachatele.
Na druhé čtení jsme pozvali spisovatelku Michaelu Fišarovu, jejíž kniha Nikolina cesta získala ocenění „Zlatá stuha 2013“ za nejlepší knihu pro mládež. Nejprve nám paní spisovatelka společně s Miroslavem Reilem představila knihu A – Ž půjdeš do školy. Vždy každá kapitola je věnována jednomu písmenu abecedy. To byste koukali, co vlastně znamená jenom obyčejná zkratka WC. Potom už byla jejich a naše pozornost věnována knize Náš dvůr má tajemství, na které narazí parta kamarádů pražské periferie.
Naše čtení bylo zakončeno ruskými pohádkami Krása nesmírná v podání evangelického faráře Michaela Erdingera. Ten měl pro děti, kromě předčítání, připraveny různé hry. Zejména hru Trůn moudrosti a hlouposti si děti velmi oblíbily.
Celý projekt, který u nás probíhal v týdnu od 16. 1. – 20. 1. 2017, jsme ukončili sladkým
pohoštěním. (ZŠ)

2016

V polovině února jsme se opět po roce setkali na čtení pro děti v rámci projektu Bystřicko čte dětem. I letošní ročník si vzala pod patronát knihovna. V úterý večer jsme se seznámili s lichožrouty. Příběh ze stejnojmenné knihy P. Šruta nám přijela vyprávět Mgr. Dana Groulíková. Její vyprávění doslova zvedlo děti židlí a nenechalo je chvíli v klidu. Mnozí z nás dospěli k zjištění, že nějakého toho lichožrouta doma také mají. V připravené výtvarné dílničce si děti vytvořily strašidlo z ponožky.
O program čtvrtečního večera se postaral Ing. František Faktor, který si pro děti připravil čtení z knihy A. Mádrové Po stopách lišáčka, veverky a králíčka. Součástí bylo i promítání obrázků a fotografií. Překvapením večera pro všechny byl živý netopýr, kterého si děti mohly důkladně prohlédnout. V závěru večera dostaly časopis Sluníčko nebo Mateřídouška. Děti si také pochutnaly na sladkém medovníku, který byl nápovědou pro to, co je čeká v pátek v knihovně.
Projekt finančně podpořila společnost E.on, Kraj Vysočina a Obec Dalečín.
(rm)

2015

Letošní ročník akce Bystřicko čte dětem se konal v režii místní knihovny. Na programu byly tři čtecí večery. Ve středu 11. února jsme mezi nás přivítali Danču Groulíkovou z nedalekých Velkých Janovic. Převyprávěla nám příběh o tatínkovi hrdinovi, jak bojoval s drakem, zachránil všechny krasavice z města a našel si maminku. Ve výtvarné dílničce si děti namalovaly masky. V druhém čtení ve čtvrtek 12. února jsme vpluli do tajuplných vod s kapříkem Metlíkem. Dobrodružné příběhy kapříka a jeho kamarádů nám představil jejich autor Jan Opatřil. Byla to hodina plná zábavy i poučení z vodního světa. Páteční čtení bylo ve znamení překvapení.
Děkujeme všem účinkujícím za vytvoření příjemné atmosféry a všem zúčastněným za pozornost. Tuto akci finančně podpořil Kraj Vysočina, E.on a Obec Dalečín. (ls)

2014

Čtení v Dalečíně probíhalo 14. 4. – 16. 4., kdy p. učitelka Miroslava Novotná četla z knihy Tajemství proutěného košíku. V rámci doprovodného programu „Devatero zastavení jara“ si děti vyzkoušely setí obilí, splétání proutí, tvoření velikonočních dekorací či zdobení vajíček, perníčků a „jidášků“. Další čtení proběhlo v kostele sv. Jakuba, kde pan Farář Vybíhal četl příběh o Abrahámovi. Poslední čtení připravila Marie Horová – četla Hoši od Bobří řeky.