Kulturní a společenské akce

Tříkrálová sbírka

2024

Tříkrálová sbírka proběhla v naší obci 6. 1. 2024. Dětem na cestu požehnal pan farář Mariusz. Sbírky se zúčastnily 4 skupinky koledníků a vybraly pro Charitu krásných 36 093 Kč (jednalo se dokonce o vyšší částku, než v loňském roce). Lidem přály do nového roku tradiční „My tři králové jdeme k Vám, štěstí, zdraví vinšujeme Vám“ a psaly posvěcenou křídou známé K+M+B. Poděkování patří malým koledníkům i všem, kteří jste do sbírky finančně přispěli. (L. Koukalová)

2023

V sobotu, 7. 1. 2023 se v Dalečíně opět konala Tříkrálová sbírka. Vesnicí procházely 4 skupinky Králů, děti zpívaly písničku a poté napsaly na dveře značku. Jako obvykle dostaly příspěvek do kasičky, ale třeba i nějakou sladkost. Podařilo se vybrat zase krásnou sumu, dokonce větší  než v minulém roce – 35 499 Kč.

2022

V sobotu, 8. 1. 2022 se v Dalečíně opět konala Tříkrálová sbírka. Oproti loňskému roku naštěstí mohla probíhat takovou formou, jak jsme byli zvyklí dříve. Mohli jsme si na vlastní uši poslechnout od šikovných dětí krásně zazpívanou písničku a mohli jsme osobně darovat korunky do kasiček. Byl vybrán rekordní výtěžek ve výši 30 580 Kč.

2021

V letošním roce 2021 proběhla Tříkrálová sbírka zcela jinak. Bohužel nebylo možné uskutečnit tradiční obcházení domácností „malými Králíčky“, kteří by hezky zazpívali a namalovali by nám na dveře tradiční nápis. Na vybraných místech v obci však byly umístěny kasičky, kam se podařilo vybrat nemalou sumu prostředků. Za oblast Dalečína se vybral výtěžek 18.098 Kč. Všem přispívajícím děkujeme. 

2020

Podařil se vybrat výtěžek ve výši 26 111 Kč.

2019

Podařil se vybrat výtěžek ve výši 27.810 Kč.

2018

Podařil se vybrat výtěžek ve výši 23.091 Kč.

2017

Podařil se vybrat výtěžek ve výši 21.063 Kč.

2016

Podařil se vybrat výtěžek ve výši 19.048 Kč.

2015

Podařil se vybrat výtěžek ve výši 18 531 Kč.

2014

Podařil se vybrat výtěžek ve výši 18 247 Kč.

2013

Podařil se vybrat výtěžek ve výši 17 963 Kč.