Kulturní a společenské akce

Tříkrálová sbírka

2022

V sobotu, 8. 1. 2022 se v Dalečíně opět konala Tříkrálová sbírka. Oproti loňskému roku naštěstí mohla probíhat takovou formou, jak jsme byli zvyklí dříve. Mohli jsme si na vlastní uši poslechnout od šikovných dětí krásně zazpívanou písničku a mohli jsme osobně darovat korunky do kasiček. Byl vybrán rekordní výtěžek ve výši 30 580 Kč.

2021

V letošním roce 2021 proběhla Tříkrálová sbírka zcela jinak. Bohužel nebylo možné uskutečnit tradiční obcházení domácností „malými Králíčky“, kteří by hezky zazpívali a namalovali by nám na dveře tradiční nápis. Na vybraných místech v obci však byly umístěny kasičky, kam se podařilo vybrat nemalou sumu prostředků. Za oblast Dalečína se vybral výtěžek 18.098 Kč. Všem přispívajícím děkujeme. 

2020

Podařil se vybrat výtěžek ve výši 26 111 Kč.

2019

Podařil se vybrat výtěžek ve výši 27.810 Kč.

2018

Podařil se vybrat výtěžek ve výši 23.091 Kč.

2017

Podařil se vybrat výtěžek ve výši 21.063 Kč.

2016

Podařil se vybrat výtěžek ve výši 19.048 Kč.

2015

Podařil se vybrat výtěžek ve výši 18 531 Kč.

2014

Podařil se vybrat výtěžek ve výši 18 247 Kč.

2013

Podařil se vybrat výtěžek ve výši 17 963 Kč.