Kulturní a společenské akce

Školní divadlo, školní akce

2022

Zahájení školního roku 2022/2023

V letošním školním roce se naše ZŠ i MŠ Dalečín dočkala většího množství změn, které bychom Vám rádi představili. V MŠ Dalečín děti přivítala nová paní učitelka – kolektiv paní učitelek tak bude tvořit Jana Ježová, DiS. (která je pověřena vedením školky) a Zuzana Pečínková, DiS. Ve školce nadále zůstává i paní Mirka Novotná (jako školní asistentka). Společně tak budou tvořit pro naše děti dobrý vzor pro nauku nového i pro hrací či odpočinkovou část. Dětí bylo přihlášeno celkem 27, tři ukrajinské děti ale nenastoupí, neboť rodiny odcestovaly. Letos budeme mít 10 malých předškoláků. 
Základní škola se dočkala větších změn – po dlouhé době se otevřely tři třídy (celkem bude ZŠ navštěvovat 34 žáků).  Prvňáčků jsme přivítali 9, druháků je 7, třeťáci jsou 2, čtvrťáků je 6 a páťáků je 10. Z tohoto důvodu muselo dojít k několika přesunům ve využití místností či kabinetů. První a třetí ročník bude učit Mgr. Marcela Kotoučková, druhý a čtvrtý ročník paní Mgr. Renata Kotoučková a páťáky Mgr. Zuzana Gloserová. Ve škole bude přítomna také školní asistentka Hana Dufková, DiS., která se bude zaměřovat na 4. třídu, kterou doplní jeden ukrajinský žák. Od státu škola obdržela možnost realizovat 40 hodin intenzivní výuky českého jazyka ve spolupráci právě s paní asistentkou. Pedagogický sbor uzavře Jitka Kadlecová, DiS., která bude učit angličtinu a výchovy a bude také působit ve školní družině. 
Každý rok se snažíme o nějakou větší rekonstrukci v této budově – letos byla vybrána k rekonstrukci kuchyně pro školu i školku. Proběhla velká rekonstrukce rozvodů elektřiny i vody, montáž nových radiátorů i světel, nové obklady i dlažba a nové dřezy. Ještě by rekonstrukci zasloužilo i zastaralé vybavení, které budeme realizovat v příštích letech. Jedná o projekt, který byl realizován prostřednictvím MAS Zubří země z Programu rozvoje venkova a poskytovatelem dotace je Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Fotografie z opravené kuchyně poskytneme v příštích číslech po doladění detailů.
 

Zápis do ZŠ Dalečín

21. dubna 2022 proběhl na naší škole zápis dětí do 1. ročníku. I když děti prostředí školy dobře znaly, projevila se u některých nejistota, která postupně mizela. Předškoláci pojmenovávali obrázky, vytleskávali slabiky, poznávali počáteční písmenko. Všichni se dokázali podepsat. Při zkoušení matematických dovedností kouleli kostkou, porovnávali, kdo hodí nejvíce a kdo nejméně, třídili geometrické tvary. Podle obrázků poznávali a vyprávěli pohádky. Za splnění úkolu si vymalovali puntík berušky. Odměněni byli zajíčkem s bonbonky. Do 1. ročníku ve školním roce 2022/2023 bylo zapsáno 9 dětí. 
 

Velikonoce a jaro ve školní družině

V naší školní družině měly děti opět bohatý program. Nejprve je čekal masopust, poté se něco dozvěděly o všech postních nedělích a na připomínku smrtné neděle vyrobily děti Moranu, kterou nechaly odplout. Kéž by s sebou vzala i stále trvající zimu. :-) Na škaredou středu pak děti pekly velikonoční Jidášky. Jaro děti přivítaly besedou s panem Lubošem Dědičem, který dětem povyprávěl o myslivosti a o tom, jak se starat o lesní zvěř na jaře. Tímto panu Dědičovi moc děkujeme za krásně připravenou besedu. Odpočinout si mohly u hraní kuliček – a nabraly sílu na green day v angličtině. Závěrem se děti výborně postaraly 22. 4. o úklid v naší vesnici v rámci Dne země.
 

Zimní olympijské hry ve školce – 10. 2. 2022

Letos se konala zimní olympiáda v Pekingu, a proto ji zorganizovaly i paní učitelky ve školce. Disciplíny byly velmi pestré – děti mohly soutěžit v jízdě na lyžích, závodu na skibobu ve dvojicích, v hodu papírovými koulemi na sněhuláka, ve střelbě florbalovou hokejkou na bránu a v závodu bobů. Všem dětem se líbilo předávání olympijského ohně a následný běh kolem hřiště, všechny disciplíny i závěrečný párek v rohlíku. A samozřejmě nechyběla pro každého sladká medaile – alespoň naše děti zvedly medailové skóre letošní olympiády pro Českou republiku. 
 

Adventní a povánoční čas ve školce

Adventní čas byl v naší školce protkaný hezkou atmosférou, koledami a krásnými dekoracemi. Nechyběl nám tu stromeček a také spousta dekorací od paní učitelek, ale i děti pomohly dotvořit atmosféru například výrobou andělíčků. Začátek roku 2022 jsme věnovali Třem králům. Nejprve děti zkoušely cestovat jako Tři králové a poté jsme si ještě všichni zahráli hru „Sedí král na trůně v papírové koruně“. A když byl ještě sníh? Děti stavěly sněhuláky, dělaly andělíčky do sněhu, koulovaly se a jezdily na lopatách. Kéž by nám zase pořádně nasněžilo, ať to venku vypadá, že je opravdu leden. (MŠ Dalečín) 
 

2021

Poslední předvánoční týden školní družiny

Poslední týden se nesl v duchu Vánoc, rozbalovaly se vánoční dárky, ochutnávaly se vánoční dobroty, které děti přinesly z domu. A také děti nezapomněly na zvířátka a přinesly spoustu dobrot i jim. 

Jak se rodí včela – týden včely ve školní družině

V květnu měly ve školní družině děti zase bohatý program. Tentokrát na téma „ Jak se rodí včela“. Součástí tohoto programu bylo i krásné povídání včelaře Ladislava Glosera, který si pro děti připravil uvítání s chlebem s máslem a domácím medem. A na závěr také obdaroval děti dárečky. Mnohokrát tímto panu včelaři děkujeme za skvělý a přínosný zážitek pro děti. (ZŠ Dalečín)
 

Čarodějnice v MŠ Dalečín a příprava na Den maminek

Zima a chladné dny trvají už příliš dlouho, a proto se děti z mateřské školy pokusily zahnat zimu a přivítat jaro v rámci oslavy čarodějnic. Děti, které do školky přišly v kostýmech, si nejprve zahrály hru „Čarodějko, čarodějko“ a poté si vyrobily každý svoji malou čarodějku. Společně vyrobily i jednu větší, kterou upálily na ohništi. Velkým zpestřením byla čarodějnická stezka s čarodějnicí Agátou, která děti provedla pohádkovým příběhem s plněním různých úkolů. Na konci stezky hledaly děti poklad (obrovský pytlík s bonbony) a také si tradičně opekly buřtíky.
Na Den maminek chce skoro každý potěšit tu svoji maminku. Děti ze školky si připravily dokonce i dárečky. Vyrobily dřevěné kytičky pro maminky. Nebylo to vůbec nic jednoduchého, musely dřívka ošmirglovat, potom slepit všechny části a nakonec je obarvit. K tomu ještě namalovaly obrázek pro maminku, který paní učitelky zalaminovaly. Obrázek byl na téma „Jaká je moje maminka?“. Dětem se dárečky moc povedly a maminky zahřály u srdíčka – při poznávání své podobizny na kresbě se maminky i zasmály.  Do třetice děti vyrobily ještě papírové srdíčko. 
Mimo všechny tyto činnosti stihly děti ještě secvičit Pohádku o Koblížkovi, kterou zahrály ostatním dětem. (MŠ Dalečín)

DEN ZEMĚ – Když hodně malých lidí na hodně malých místech udělá hodně malých věcí, může se změnit tvář celé Země

Koncem dubna probíhal ve školní družině Den Země. Jednotlivé dny v celém týdnu byly zaměřeny na různorodé oblasti – třídění odpadu, význam a barvy kontejnerů, co do nich patří a co ne. Čím se musí šetřit a neplýtvat a čím se netopí. Co se v zemi rozkládá jak dlouho, co je bioodpad a k čemu jsou kompostéry (co se do nich dává a co ne). Co škodí planetě Zemi, jak může každý člověk pomáhat a být prospěšný a co mohou dělat i samy děti. Také se děti koukly na ekologickou pohádku a zasadily 6 semínek buků pro pozorování „jak se rodí strom“. 
Celý týden také sbíraly odpadky v okolí školy, obchodu a hradiska. Úlovků bylo vždy nad očekávání, děti nasbíraly celkem několik plných pytlů. A největší nalezenou kuriozitou byl dron. Během sběru se dbalo na řádná bezpečností a hygienická opatření (děti měly například jednorázové rukavice atd.). Za odměnu poté děti dostaly medaile pro malé ochránce přírody. Děti z první a druhé třídy uklízely ochotně a poctivě, proto si mimo medaile zaslouží velké poděkování. (ZŠ Dalečín)

Velikonoce a jaro v Dalečíně

Letošní jaro i Velikonoce jsou odlišné od všech předešlých. Již druhým rokem nás značně omezuje pandemie koronaviru a letošní Velikonoce byly navíc také tak trošku aprílové. Jeden den byly teploty tzv. na tričko a po Velikonocích nás zasypal sníh.
Školky a školy byly v té době zavřené, ale paní učitelky nezahálely a přemýšlely, čím by malé dětičky potěšily. Děti informovala barevná jarní nástěnka v obchodě, která nalákala děti, aby si přišly velikonoční překvapení vyzvednout. Pro školkové děti byly připraveny velikonoční slepičky se sladkým překvapením uvnitř a pro školní děti zajíčci s barevným vajíčkem v koflíku. Ve školní kuchyni navíc upekly perníčky – kuřátka pro školní i školkové děti. 
Abychom potěšili všechny děti a rodiče, prostě všechny malé i velké, připravili jsme ještě jedno překvapení (obec ve spolupráci se školou). Takovou malou premiéru, anebo snad novou velikonoční tradici? Od středy 31. 3. do Velikonočního pondělí probíhala v naší obci pro místní občany Velikonoční trasovačka. A účast předčila všechna očekávání. V pohybu byla s trochou nadsázky skoro celá vesnice.  Jistě pomohla velké účasti i současná doba, ve které se nedá nic moc podniknout. Anebo máme prostě v Dalečíně sportovně aktivní děti i rodiče. A tak se na nás nikdo nemohl zlobit, že trasa vedla z jednoho konce na druhý, přes hrad, mlýnky, až na sjezdovku nebo na novou paseku. Děti vyluštily rébusy a rodiče se mohli pokochat panorámaty. Dokonce se někteří podívali na místa, na kterých byli poprvé. A to všechno nově online, šifrovaně, bezkontaktně, bez shlukování – prostě corona bezpečně. 
Na závěr si po nahlášení správných odpovědí děti vyzvedly v místním obchůdku zaslouženou odměnu – balíček plný sladkostí, na které jsme obdrželi z velké části sponzorský dar. Tímto sponzorovi jménem radostných dětských obličejů děkujeme. :-)
 

2019

Uspávání broučků

     Jsme rádi, že se některé srpnové předpovědi počasí, které hlásaly chladný a deštivý podzim, nenaplnily. I když ten letošní byl chudý na jablka a švestky, děti si ho užily dosytosti. U nás ve školní družině pouštěly draka, stavěly domečky, hrály vybíjenou, skákaly přes švihadlo, malovaly před školou, chodily na vycházky do přírody. 
     Společně s rodiči jsme se s podzimem rozloučili 17. 10., kdy proběhlo tradiční „Uspávání broučků“. Zahájeno bylo tentokrát ve škole pohádkami ze Špalíčku v podání divadla Paravánek. Děti zpívaly, soutěžily a společně s rodiči si připomněly půvabné veršované 
Hrubínovy pohádky. Po krátkém občerstvení koláčky se děti shromáždily před školou,  prolezly pavučinou do „říše broučků“ a vydaly se s lucerničkami na cestu po vesnici. Své broučky, myšky, berušky a ježky uspaly na plácku před zámkem. 
     Brzy se listopad přehoupne do prosince a nás čeká „rozsvěcování vánočního stromečku.“ Přijďte se 29. 11. v 17,30 hodin podívat k OÚ a připomenout si s námi sváteční atmosféru přicházejícího adventu. ZŠ a MŠ Dalečín
 

2018

Uspávání broučků

18.10.2018 – nakonec byla loutková pohádka p. Hrubce – O princi z knížky. 

2017

Velikonoční díličky

V ZŠ se konaly dílničky, kde se vyráběly velikonoční dekorace. 

Bramborový a dýňový týden

Děti z MŠ vyráběly z brambor a jiných přírodnin strašidla, zdobily pytle, jmenovaly bramborová jídla. Školáci naopak vyřezávaly dýně. 

2016

Velikonoční dílničky

V ZŠ se konaly dílničky, kde se vyráběly velikonoční dekorace. Školáci hledali v rámci velikonoční cesty celkem 24 velikonočních vajíček v přírodě. Na besedě s paní Navrátilovou si připomněli velikonoční zvyky. 

Bramboriáda

První říjnový čtvrtek pořádala MŠ bramboriádu. Konaly se zde různé soutěže, nechyběla pohádka a ochutnávka bramborových specialit. Děti hledaly např. stříbrnou bramboru, házely bramborou, nakládaly pytle s bramborami a vozily je na korbičce. 

Uspávání broučků

Rozloučení s podzimem proběhlo 24. října. Děti se rozdělily do 4 družstev a plnily zadané úkoly. Děti z MŠ uspávaly broučky, předškoláci a druháci ježky, děti 3. a 4. ročníku myšly a páťáci berušky. Uspávání bylo ukončeno lucernovým průvodem přes vesnici zakončeným na Gamáku, kde se vypustily vodní lampiony. 

2015

Pohádka "O dívce, která šlápla na chléb"

Zlatovláska, Pyšná princezna, Princ Bajaja, Popelka to jsou pohádky, které všichni dobře známe. Pohádka „ O dívce, která šlápla na chléb“ a kterou sehráli školáci 9.1. 2015 v KD Dalečín příliš známá není a mnozí ji viděli poprvé. Děj nás zavedl do dánské Kodaně, kde chudé děvčátko Gita zapřela svoji maminku a vychovala ji pekařka paní Ulsenová. Její příliš laskavá výchova změnila dívku v pyšnou, panovačnou slečnu. Teprve až bahenní žínka z podzemí plného bláta a špíny z lidského světa a láska Bertíka, který se ji vydal hledat, ji napravily.
V hlavních rolích se představili: Albert – Martin Černý, malý Bertík – Tomáš Novotný,
Brigita – Katrin Skalníková, malá Gita – Tereza Jelínková, paní Ulsenová – Jana Krčilová,
matka Brigity – Michaela Krčilová, strážník – Dominik Burša, bahenní žínka – Veronika Stránská, děti bahenní žínky – Marek Zedník, Natálka Vrtěnová, Adam Vrtěna, postavy z podzemí – Michal Vrtěna, David Vrtěna. (zš)

Den matek v Dalečíně

Druhá květnová neděle patří vždy maminkám. Slaví svůj svátek. V Dalečíně jsme pro ně připravili několik akcí. Už 6. května slavilo 16 žen aktivně sportem. V tělocvičně ZŠ si zacvičily pilates. Při pomalém, ale určitě účinném cvičení, jsme využily všechny sportovní pomůcky, které pro nás přichystala velmi příjemná cvičitelka pilates Olinka Konigová. Podkládaly jsme si hlavu míčem, masírovaly jsme se válcem, cvičily na „bosu“, zapojovaly jsme více či méně používané svalové skupiny. Hodina uběhla velmi rychle. Nakonec jsme se odměnily jahodovým koktejlem. Druhý den, 7. května, byly do školy pozvány babičky. Pro ty si připravily svůj program plný písniček, básniček a tanečků děti MŠ a ZŠ Dalečín. K příjemné pohodě přispělo i harmonikářské vystoupení p. Černého. Oslavy Dne matek byly zakončeny 12. května odpolední besídkou dětí MŠ. (ZŠ)

Drakiáda

13. 10. se konala na kopci za školou. Vítr konečně přál, a tak se akce mohla uskutečnit (po dvou předchozích plánovaných termínech). Na závěr si děti opekly párek a odnesly si i perníkového draka.

Uspávání broučků

Děti se za krásného počasí vypravily na průvod se světýlky, u OÚ uspaly zvířátka a broučky do košíku s listím. Celý lampionový průvod byl ukončen humorným kouzelnickým představením. 

2014

Uspávání broučků

Děti ze školy a školky se vypravily uspat broučky. Během cesty plnily drobné úkoly a výpravu zakončily děti ve škole při poslechu příběhu o broučkovi.