Informace dle zákona 106/1999 Sb.
Odpověď na žádost o informaci č.507–2019