Dotační projekty

Projekty s podporou ministerstev

Projekt „Dětská hřiště obce Dalečín a Veselí“ 

Projekt Dětská hřiště - podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj

Projekty s podporou Kraje Vysočina

Akceschopnost JPO 2024 - Dalečín

Projekty s podporou Kraje Vysočina publicita

Projekt Oprava asfaltové plochy na návsi v Hlubokém

Projekty s podporou Kraje Vysočina publicita

Projekt Pořízení vratných kelímků pro kulturní akce obce Dalečín

Projekty s podporou Kraje Vysočina - projekt na pořízení vratných kelímků plakátek

Projekt  Oprava společenských prostor v domě č.p.25 ve Veselí

projekt oprava společných prostor Veselí plakátek

Program - Výměna oken na hasičské zbrojnici v Dalečíně

projekt výměna oken hasičárna plakátek

Projekt Oprava KD Dalečín 2020

Projekty s podporou Kraje Vysočina - projekt Oprava KD Dalečín plakátek

 

Projekt Nákup dopravního automobilu pro JSDH Veselí

Projekt Nákup dopravního automobilu pro JSDH Veselí podpořil Kraj Vysočina - publicita

Projekt Úpravna vody v obci Dalečín

Projekt Úpravna vody v obci Dalečín podpořil Kraj Vysočina - publicita

Projekty s podporou Evropské unie

Projekt - Rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ a MŠ Dalečín

projekt rekonstrukce školní kuchyně

Projekt - Nový dopravní automobil pro JSDH obce Dalečín

Nový DA pro JSDH Obce Dalečín - publicita

Fotografie nově pořízeného auta

V roce 2008 obec Dalečín realizovala dva projekty s finanční podporou v rámci Regionálniho operačního programu NUTS 2 Jihovýchod z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.

Evropská unie logo

logo ROP Jihovýchod

Logo kraj Vysočina

Logo obce Dalečín