Dotační projekty

Projekty s podporou ministerstev

Projekt „Dětská hřiště obce Dalečín a Veselí“ 

Projekt Dětská hřiště - podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj

Projekty s podporou Kraje Vysočina

Projekt Oprava KD Dalečín 2020

Projekty s podporou Kraje Vysočina - projekt Oprava KD Dalečín

Projekt Nákup dopravního automobilu pro JSDH Veselí

Projekt Nákup dopravního automobilu pro JSDH Veselí podpořil Kraj Vysočina - publicita

Projekt Úpravna vody v obci Dalečín

Projekt Úpravna vody v obci Dalečín podpořil Kraj Vysočina - publicita

Projekty s podporou Evropské unie

Projekt - Nový dopravní automobil pro JSDH obce Dalečín

Nový DA pro JSDH Obce Dalečín - publicita

Fotografie nově pořízeného auta

V roce 2008 obec Dalečín realizovala dva projekty s finanční podporou v rámci Regionálniho operačního programu NUTS 2 Jihovýchod z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.

Evropská unie logo

logo ROP Jihovýchod

Logo kraj Vysočina

Logo obce Dalečín