Úřední deska
Záměr na pronájem nebytových prostor 03/2021
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
Výkaz zisku a ztrát
Rozvaha
Příloha č.5 k vyhlýšce č. 410/2009Sb.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12
Schválený závěrečný účet obce Dalečín za rok 2020
Záměr na pronájem nebytových prostor č. 02/2021
Rozpočet mikroregionu Bystřicko na rok 2021
Úřední deska - archiv změn