Úřední deska
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Rozpočtové opatření č.RO/2021/016
Sdělení k žádosti o informaci podle zák.č.106/1999 Sb.
Výroční zpráva podle zákona č.106/1999
Návrh rozpočtu Obce Dalečín na rok 2022 - financování
Pravidla rozpočtového provizoria v roce 2022
Opatření obecné povahy
Rozpočet mikroregionu Bystřicko na rok 2021
Úřední deska - archiv změn