Kulturní a společenské akce

Vítání občánků

2023

V neděli 29. října se v dalečínském kulturním domě konalo vítání našich nových malých obyvatel. Tentokrát jsme přivítali 10 dětí. Převahu měli chlapečci  - bylo jich 7. Všichni nebyli jenom z Dalečína, ale dorazili i dva veselští kluci. Co se týká jmen, mohli jsme seznámit se jmény tradičními i moderními. Přivítali jsme: Románka, Teušku, Adámka, Daníka, Tadeáška, Michálka, Lucinku, Nikoláska, Šimonka a Mayu. Maminky dostaly kytičku a děti pohádkovou knížku z různých večerníčků spolu s finančním darem. Po vyfocení dětí v kolébce či houpacím kohoutovi byli všichni pozváni na drobné pohoštění přímo v KD. Děkujeme, že jste se rozhodli vychovávat svoje děti v naší obci a že třeba využijete i zdejší školku a školu. Říká se, že děti nám přinesou věčnost. Ve svých dětech totiž každý žijeme dál, jsou pokračováním životů našich i našich předchůdců. A nejenom naše životy, ale i Dalečín díky Vám, milé děti, nestárne a zůstává živý.

2022

V neděli 29. 5. se v KD Dalečín uskutečnilo Vítání občánků. Přivítali jsme celkem 8 občánků. Převahu měli tentokrát chlapečci, kterých bylo celkem 6. Děvčátka byla pouze dvě a shodou okolností obě nesla hezké jméno Rozárka. Na slavnosti promluvil pan starosta, paní místostarostka a také moc pěkně zarecitovaly slečny z místní školy. Dětem i rodičům jsme předali drobnou pozornost v podobě knížky s věnováním, kytičky a finančního příspěvku. Po oficiální části a fotečkách v kolébce či kohoutovi si všichni mohli dát drobné občerstvení a posedět u kávy. Děkujeme, že můžeme takto pravidelně stále nějaké děti vítat a pozorovat, jak se nám hezky vesnice rozrůstá. 

2021

Dne 30. 5. proběhlo v naší obci Vítání malých občánků. Přivítali jsme 10 holčiček a 6 chlapečků. Zčásti to byla ještě malá miminka, ale částečně jsme vítali i zhruba dvouleté prcky, kteří kvůli loňské situaci nemohli být uvítáni dříve. Doufám, že to nakonec nikomu nevadilo, malé dětičky si udělaly fotku v kolébce a ty větší pro změnu v retro houpacím kohoutovi. Rodiče, děti i jejich blízké přivítal pan starosta a paní místostarostka a předali jim malé dárečky jménem obce. Program zpestřily i šikovné dívky z místní ZŠ Dalečín se svojí recitací krásných básniček. Děkujeme, že jste se zúčastnili a že máme, díky vám milí rodičové, koho vítat. A obec se nám vesele rozrůstá. 

2019

VÍTÁNÍ NEJMLADŠÍCH OBČÁNKŮ OBCE

5. května jsme v KD Dalečín přivítali nejmladší občánky naší obce – 5 chlapců a 4 děvčátka. Podpořit děti dorazili nejenom rodiče dětí, ale i další členové rodiny. Jsme moc rádi, že se Vítání občánků koná pravidelně a že se rodí nové a nové děti, které můžeme jménem obce přivítat. A mladé rodiny a nový život tak v obci zůstává. Proto přejeme rodičům pevné nervy ve výchově, dostatek optimismu a úsměvu, zdraví, radost, klid, lásku a rodinnou pohodu. A těšíme se, že budeme tyto děti a jejich současné či budoucí sourozence potkávat na dalších místních kulturních akcích. 

2017

Vítání občánků

V neděli 11.června se v kulturním domě uskutečnilo vítání nových občánků narozených v roce 2016 a 2017 v Dalečíně, Hlubokém a ve Veselí. Dostavilo se všech 11 pozvaných rodičů i s tím nejdražším co jim život daroval, se svými dětmi. Tentokrát měli velkou převahu kluci. Narodilo se jich deset a jenom jedna holčička.
Malá slavnost začala vystoupením žáků naší školy, následoval projev pana starosty a podpisy rodičů do pamětní knihy. Všechny maminky si odnesly hezkou květinu, nový občánek dostal peněžní dar. Po společném fotografování si ještě několik rodin posedělo u kávy a malého občerstvení. Novým občánkům i jejich rodičům přejeme hodně zdraví a dlouhý a spokojený život ve své rodné obci. (vs)

2016

Zase je nás o něco víc!

V neděli 20.3.2016 byly prostory kulturního domu poctěny vzácnou návštěvou. Pozvání sem přijali rodiče spolu se svými ratolestmi, aby se zúčastnili vítání občánků. Vítání občánků je slavnostní obřad, při němž je malé dítě slavnostně uvedeno do života obce a tak pan starosta po krátkém projevu přijal mezi ,,dalečáky" 6 děvčat a 5 kluků. Pozdravit své nejmladší kamarády přišly děti z místní školy. Pod vedením paní ředitelky si pro ně připravily pásmo písniček a básniček. Poté následoval podpis rodičů do pamětní knihy, předání peněžního daru a převzetí knížky s věnováním. Každá maminka si odnesla květinu. Malá slavnost byla zakončena krátkým posezením u občerstvení.
Rodičům přejeme, aby byli obdařeny velkou mírou trpělivosti při výchově, dětem, ať vždy najdou pevné zázemí ve svých rodinách, všem pak především zdraví a mnoho radosti.
Děkujeme paní Ivetě Svobodové za pořízení pěkných fotografií, dětem ze školy i pani učitelkám za přípravu a předvedení milého vystoupení. (vš)

2014

Vítání občánků

V neděli 23. 11. se uskutečnilo Vítání občánků narozených za poslední dva roky. Účastnilo se 11 mladých rodin.  Program zpestřily děti z místní školy svým zpěvem a recitováním. Následoval projev pana starosty, podpisy rodičů do pamětní knihy, předání dárků a fotografování.