Kulturní a společenské akce

Dětský karneval

2023

V neděli 26. 3. 2023 byl sál kulturního domu nazdoben a připraven pro naše nejmenší, aby si užili karnevalové odpoledne. Karneval byl zahájen průvodem masek a pak následovala zábava v podobě her a tancování. Velký úspěch měla bublinková show, která byla součástí diskotéky.
Ve spolupráci s rodiči byla zajištěna bohatá tombola, která vykouzlila dětem úsměv na tváři. V průběhu karnevalového odpoledne se vylosovalo 21 masek, které obdržely krásné ceny. K dispozici byl fotokoutek s klaunem a balónky, kde se mohly děti vyfotit. Pro rodiče a děti bylo zajištěno bohaté občerstvení a nechybělo ani dostatek sladkostí.
Za velmi vydařený zábavný program děkuji manželům Hamerským. Poděkování také patří všem, kteří se podíleli na organizaci a chodu této akce. V neposlední řadě bych chtěla všem poděkovat za hojnou účast a vydařené odpoledne. (Zuzana Pečinková, DiS. – učitelka MŠ)
 

2022

V březnu se ve školce uskutečnil dětský karneval. Všechny děti se převlékly do hezkých a zajímavých masek a zažily hezké dopoledne plné her, balónků i odměn. Děti hrály různé hry (židličkovaná, jízda na „bobu“ nebo skákání v pytli), také hodně tancovaly a zpívaly a dokonce byla připravena tombola, aby každý něco hezkého vyhrál. Za tuto tombolu moc děkujeme rodičům, kteří ji zajistili. Mimoto děti dostaly také bonbóny a ke svačince měly netradičně kousek pizzy a pár hranolek. Celé dopoledne se vydařilo. 

2021

Dětský karneval pouze ve školce

Dne 28. 1. 2021 se v naší MŠ konal KARNEVAL. Letos se velkých karnevalů určitě nedočkáme, proto se děti moc těšily i na tento malý karneval s kamarády ze školky. Třída se proměnila v pohádku, kde princezny, piráti, sněhuláci, tygříci, zajíček, Bořek stavitel, „policista“, traktorista,…. hráli hry, tancovali a soutěžili. Děti zaujal tanec s nafukovacími balónky, chůze po laně, „lyžování“, kytičkovaná,… Nechyběl ani PÁREK V ROHLÍKU, drobné občerstvení a DIPLOM za karnevalové radovánky. Poděkování patří panu Romanu Vetešníkovi a firmě MEGA-TEC  za drobné dárky, které dětem věnovali a rodičům, kteří přispěli sladkostmi. Karneval se vydařil, což jsme viděli na rozzářených dětských očích a úsměvech. Učitelky z MŠ.

Učitelky z MŠ.

2020

Dětský karneval

Dětský karneval v Dalečíně se opět vydařil. Sál zaplnily desítky krásných masek. Nechyběly soutěže, diskotéka, společné fotografování, vyhlášení a ocenění těch nejlepších, tombola, bohaté občerstvení. Děkujeme všem dětem a rodičům, kteří se přišli pobavit a vytvořili na karnevale skvělou atmosféru.

MŠ Dalečín

2019

Dětský karneval v Dalečíně

Princezny, víly, kominíci, pohádkové postavičky, hasiči… ti všichni se sešli na dětském karnevalu, který pořádala mateřské škola spolu s rodiči. Sál kulturního domu se změnil v místo veselých her, písniček a tanečků těch nejmenších. O hudební doprovod a vtipný komentář se opět postaral pan David Hamerský. Velkou radost měly děti také z výher v tombole, která byla díky sponzorům a rodičům i letos bohatá. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách, organizaci a zajištění občerstvení či hudby v průběhu celé akce. Výtěžek z karnevalu bude sloužit dětem na kulturní představení, výlety a drobné dárky.

(MŠ Dalečín)

2018

21. 1. se konal 22. dětský karneval za účasti DJ Davida Hamerského. Účast byla hojná.

2017

Na dětském karnevalu se i letos předvedlo mnoho krásných masek

V neděli 22. ledna v kulturním domě v Dalečíně bylo pro děti a jejich rodiče připraveno odpoledne plné zábavy všeho druhu. Dvacátý dětský maškarní karneval proběhl opět v duchu nejrůznějších masek, hudby, tance, soutěží a nejednoho překvapení. Karneval byl zahájen společným fotografováním. Nechyběla tradiční promenáda a vyhodnocení nejzdařilejších masek – MAKOVÁ PANENKA, RÁKOSNÍČEK, SNĚHURKA, ČARODĚJKA, VČELÍ MEDVÍDCI, PAT A MAT, PRINC BAJAJA, BIATLONISTKA GÁBINA, INDIÁNKA… Také o zajímavé hry a soutěže nebyla nouze. Děti se zhostily všech úkolů na jedničku. Motivací byla sladká odměna.

2016

Haló, pane Karnevale, račte dále, račte dále...

V neděli 24.ledna se konal v KD v Dalečíně již dvacátý dětský karneval. Ve vyzdobeném sále se sešli princezny, berušky, piráti, Hurvínek, Červená Karkulka…
Bylo velice obtížné vybrat a odměnit nejkrásnější masky. Všichni byli oceněni drobnou sladkostí a velkým potleskem.
Radost dětem udělala i výhra v tombole, kterou pro ně připravili rodiče spolu s MŠ a ZŠ. Poděkování patří také podniku WERA, Svratecko a.s., Kadeřnictví Hana Vraspírová, LIŠTY D.Prokůpková, OU Dalečín, p.Havlíkové, p.Stránské, p.Hollé.
O veselé soutěžení a zábavu se postaral DJ David Hamerský.
Děkujeme všem dětem a rodičům, kteří se přišli pobavit a vytvořili na karnevale skvělou atmosféru. Na shledanou pane KARNEVALE zase příští rok.

(MŠ Dalečín)

2014

Karneval –  9.  2. 2014 se konal za účasti DJ Davida Hamerského. Na závěr všechny potěšila laserová show. Účastnilo se 68 dětí a 101 dospělých. 

2013

Karneval začíná

10.března 2013 v neděli odpoledne začali do kulturního domu proudit princezny, čarodějové,
Vodníci a jiné pohádkové postavičky. Když se sál zaplnil, všechny kluky, holky i dospělé přivítal DJ David Hamerský, jako „Křemílek a Vochomůrka“. Následovala promenáda masek, které se vlnily do rytmu hudby. Vybrané masky byly vyhlášeny a slavnostně
odměněny. Celé odpoledne se nejen děti, ale i dospělí bavili při veselých soutěžích a pěkných písničkách. Děti se podělily o tombolu, kterou pro ně připravili rodiče společně s MŠ a ZŠ.
Spokojenost dětí a rodičů byla odměnou všem pořádajícím.

(mš)