Kulturní a společenské akce

Rozsvěcování vánočního stromu

2023

V pátek 1. 12. 2023 se konalo rozsvícení vánočního stromečku v Dalečíně. Po několika letech byla atmosféra opravdu kouzelná, jenom hrozilo, že z vystupujících dětí budou malí sněhuláčci. Nijak jim to intenzivní sněžení ale nevadilo a tancovaly hezky mezi sněhovými vločkami. Děti celkem předvedly 3 vystoupení – školkáčci, první a druhá třída a starší ročníky. Nechybělo ani slavnostní vánoční troubení, které navodilo kouzelnou atmosféru. K trubačům se přidala i naše paní učitelka Pečinková a zapěla nám tichou noc. Promluvil rovněž nový katolický pan farář P. Mgr. Mariusz Józef Sierpniak, jehož hřejivá slova a modlitba celou atmosféru podtrhla. Vždyť Vánoce by neměly být sprintem v úklidu, pečení a nákupech, ale spíše o duchovních hodnotách, o lásce, štědrosti, vlídnosti či porozumění. O času stráveném s našimi blízkými. A je dobře si to připomenout. :-)
Diváci se mohli zahřát u punče, svařáku či medoviny a mohli si zobnout štolu, perníčky či zázvorky. Precizní ruční zdobení perníčků obdivoval snad každý. K zakoupení byly vánoční dekorace, pohledy i obecní stolní kalendář. Děkujeme, že jste dorazili a přejeme vám krásný adventní čas bez stresu a shonu. A rovněž přejeme kouzelné Vánoce, bohatého Ježíška a pevné zdraví, spoustu radosti a pozitivní myšlení v roce 2024.

2022

V pátek před první adventní nedělí se uskutečnilo tradiční rozsvícení vánočního stromečku. Akce se konala po třech letech se spoustou novinek. Rozsvícení proběhlo poprvé na novém prostranství, využili jsme vratné kelímky namísto jednorázových plastových obalů (projekt Pořízení vratných kelímků pro kulturní akce obce Dalečín byl podpořen z programu ODPADY – OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Kraje Vysočina) a také náš stromeček je letos v novém kabátě. 
Mimo vánoček, štol, perníčků či zázvorků k zobání zdarma si mohli návštěvníci zakoupit tradiční punč či svařák, pohledy, kalendáře a nově i krásné vánoční dekorace od paní Zichové.  S vánočními tanečky vystoupily šikovné děti z MŠ i ZŠ a promluvil evangelický farář – pan Tomáš Potoček. Děkujeme všem účastníkům za hojnou návštěvnost a zejména pak všem zapojeným v přípravě před i během akce samotné. 

2021

Nejdříve jsme s uskutečněním počítali, ale nakonec se nekonalo, trhy byly vládou na poslední chvíli zrušeny. Také někteří organizační členové obce byli v izolaci s covidem. Betlém i schránka pro dopisy Ježíškovi k vidění opět byly.

2020

Slavnostní rozsvícení se nekonalo, pouze byly puštěny do místního rozhlasu vánoční koledy, jako symbol nastávajícího vánočního času. Betlém i schránka pro dopisy Ježíškovi k vidění tradičně byly.

2019

Rozsvěcování vánočního stromečku v Dalečíně

V pátek, 29. listopadu, jsme před obecním úřadem společně symbolicky zahájili advent a s ním dobu předvánoční a vánoční. Sice nám počasí moc vánoční atmosféru nepřipomínalo, ale hlavní bylo, že nás neprovázely dešťové kapky. Zato vánoční vůně punče, svařáku, vánoček, štoly a perníčků zapůsobila a po těchto dobrotách se jen zaprášilo. Program byl pestrý a krásně navazoval – promluvil pan farář Keller a také již tradičně zatroubili trubači. Děti ze školky i školy, čertíci i vločky, nám zatancovaly, zazpívaly, zarecitovaly a nakonec pomohly odpočítat rozsvícení vánočního stromu. Doufejme, že v tomto radostném a příjemném duchu budeme všichni trávit celý prosinec.
A kdo si nestihl zakoupit kalendář či pohlednice, je možné je ještě na obecním úřadu dokoupit. 

2018

Zahájení adventu 

I letošní rok jsme si společně rozsvítili vánoční stromeček v naší obci, a to doslova – společným hlasitým odpočítáním. Počasí bylo tentokrát chladné a větrné, ale ani tak neodradilo velké množství návštěvníků. Zprvu se jim předvedly děti z mateřské školy, následně trubači s vánočními písněmi a vystoupení završily děti ze základní školy. Závěrečné slovo měl pan farář R.D.Marek Husák. Program byl proložen příjemnou vůní vánočního punče, svařáku, vánočky, koláčů a dalších dobrot. Přesně takový Vám všem přejeme celý advent. Příjemně strávený čas provoněný vanilkou, punčem, vánočkou, radostí, pohodou, úsměvy a těšením se na Ježíška. (jv)

2017

Rozsvícení vánočního stromečku v Dalečíně  SO 2. 12. 2017 v 17.30 hod před OÚ Dalečín 

Vystoupily zde děti z MŠ a ZŠ Dalečín se svým programem a také zazpívaly vánoční písně. Byl k vidění betlém, dále dobroty jako perníčky, zázvorky, vánočka, horký svařák, punč a další. Promluvil pan farář Litomiský .

2016

Rozsvěcování vánočního stromečku

Blíží se Vánoce, svátky, o kterých se říká, že jsou nejkrásnějšími v roce. Je pravda, že mají své velké kouzlo a nezaměnitelnou atmosféru. Sváteční čas nastává první adventní nedělí, která letos připadala na 27.listopadu. Sešli jsme se proto v páteční podvečer, abychom se společně zúčastnili rozsvícení vánočního stromečku. Ve stejný okamžik se rozsvítila kometa na našem zámku a žárovka v betlémě osvětlila slaměné postavičky. Pan farář Vybíhal uvedl poutavou řečí o adventním čase krátký kulturní program. V něm vystoupily děti ze školky a školy a svoje milé vystoupení zakončily zpěvem vánočních písní. Příjemnou atmosféru dokonale doplňovala všude se linoucí vůně punče a svařeného vína, málokdo prošel okolo stánku, aniž by ochutnal tradiční zázvorky, perníčky a vánočku. To všechno bylo připraveno hlavně proto, abychom se na chvíli pozastavili a uvědomili si, že doba adventní právě začala. Hojná účast návštěvníků svědčí o tom, že se toto krátké setkání sousedů stává oblíbeným. Do vánoc zbývá už jen krátký čas, tak ať tu krásnou dobu těšení se na vánoce prožijeme v klidu, bez zbytečného shonu a hlavně ve zdraví. (vš)

2015

Rozsvícení vánočního stromečku v Dalečíně 29. 11. 2015 před OÚ Dalečín

Vystoupily zde děti ze ZŠ Dalečín, zazpívaly se zde vánoční písně. Byl k vidění betlém, dále dobroty jako perníčky, zázvorky, horký svařák a další. Promluvil pan farář Litomiský.

Vánoční jarmark

4. 12. se uskutečnil jarmark v ZŠ Dalečín. Bylo zde možné koupit vánoční dekorace, byly zde stánky s perníčky, šperky, papírovými ozdobičkami, proutěnými dekoracemi, svíčkami, mýdly, košilkami a pyžamky, miskami a hrnečky s keramiky. Návštěvníci také mohli ochutnat kávu a řezy. Pro děti bylo připraveno promítání Kuky se vrací. 

2014

Rozsvícení vánočního stromečku v Dalečíně 28. 11. 2014 v 18,30 před OÚ Dalečín

Vystoupily zde děti ze ZŠ Dalečín, dále se zahrály vánoční písně na trubky, následovalo vystoupení pěveckého sboru z místních žen a na závěr promluvil pan farář Vybíhal. 

2013

Rozsvícení obecního vánočního stromu

Atmosféra Vánoc v Dalečíně je v posledních letech více a více podtrhována i v podobě vylepšených venkovních dekorací. Například slaměný Betlém, který zdárně přežil letní uskladnění a nyní opět dotváří kulisu našich Vánoc se už zdá být jejich neodmyslitelnou součástí.
Výraznou měrou k této atmosféře přispívá slavnostní akce rozsvícení vánočního stromu, kterou již podruhé pořádala v sobotu 30.listopadu naše Základní a mateřská škola.
Letošní rozsvícení bylo ve znamení velmi hezkých hudebních i pohybových představení jak našich školáků, tak i dětí ze školky. Slavnostního slova se ujal farář veselského sboru, Martin Litomiský, který velmi zajímavě promluvil o významu světla, zvláště v tomto období. Během jeho řeči došlo i k samotnému rozsvícení stromu. Hudební část pak byla doplněna o několik skvěle podaných vánočních koled, a to jak panem Husákem z LŠU Bystřice n.P., tak i paní učitelkou Makovskou s jejími žáky.
O hřejivý pocit nejen z blížících se Vánoc se postaraly stánky s (ne)alkoholickými klasickými nápoji a zdarma rozdávanými domácími perníčky či výbornými zázvorkami z dílen nadšených dobrovolnic.
Účast na slavnostním rozsvícení byla vyšší než v loňském roce, což svědčí o tom, že je tato akce vnímána velmi pozitivně. Budeme doufat, že jsme svědky zahájení nové tradice v naší obci. Všem, kteří se podíleli na přípravách akce patří velký dík, neboť přispěli k možnosti užít si příjemný večer a společně si tak připomenout, že doba adventní právě začala.
Mimochodem…kdo jste ještě nestihli napsat Ježíškovi, máte stále šanci! Pod vánočním stromem je umístěna schránka pro tyto účely. Řada občanů, resp.občánků této příležitosti již beze zbytku využila během slavnostního rozsvícení. (jj)

2012

Vánoce jsou za dveřmi

Za okny poletují sněhové vločky, čas Vánoc se kvapem blíží. Této době říkáme advent. Advent je dobou předvánoční, kdy křesťané očekávají narození Božího jezulátka, z trouby se line vůně vánočního cukroví, ženy v domácnostech uklízí a zdobí byty a okna vánočními dekoracemi a děti netrpělivě očekávají Ježíška s vánoční nadílkou.
ZŠ a MŠ v Dalečíně proto každoročně připravují vánoční jarmark. Letos proběhl v kulturním domě v pátek 30.11. a kdo se přišel podívat, určitě nelitoval. Děti zhlédly společně s rodiči a babičkami veselé vánoční pásmo. Po jeho ukončení se mohli návštěvníci občerstvit v kavárničce a ochutnat množství různých sladkých řezů a dobrot, které napekly maminky a babičky. Za to jim patří velké poděkování.
V průběhu všeho dění procházeli děti i dospělí jarmark a stoly plné všelijakého zboží se pomalu vyprazdňovaly. Nakupovaly se adventní věnce, svícny a svíčky, krásné vánoční dekorace, kosmetika, pyžama, šperky, knížky, zvířátka ze sena a další.