Kulturní a společenské akce

Knihovna - akce

2019

Nová knihovna - slavnostní otevření

Místní knihovna se nově přestěhovala do přízemí Obecního úřadu. A že je to knihovna krásná, kde je radost si otevřít knihu, se přijďte přesvědčit sami. Knižní regály a veškeré vybavení voní novotou. Na své si přijdou i děti v útulném dětském koutku, kde se mohou ponořit do svých prvních knih. Pro posezení nad knihou, nebo i „na kus řeči“, je zde koutek i pro dospěláky. Celkovou pohodu tohoto místa nakonec podtrhuje naše šikovná, vždy usměvavá paní knihovnice, která vám se vším ráda poradí.
Půjčovní doba je vždy v pátek 16.00 – 18.00 hod.

2017

Malá knihovnická slavnost 2017

Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě pořádala 22. listopadu již šestnáctým rokem „Malou knihovnickou slavnost“, na které se snaží ocenit záslužnou práci knihovníků neprofesionálních knihoven v Kraji Vysočina.
Titul „Knihovna Vysočiny 2017 – ocenění II. stupně“ získala Místní knihovna v Dalečíně, která se svými výsledky řadí dlouhodobě k těm nejlepším v našem kraji. Od roku 1995 vede knihovnu paní Renata Mičková. To znamená, že i ten první titul Knihovna Vysočiny 2008, získala pod vedením této mladé knihovnice. A jak hodnotí svoji dosavadní činnost sama knihovnice: „První zlomovou událostí bylo zahájení půjčování knih z výměnného fondu žďárské knihovny. Do knihovny se dostaly nové knihy, které přilákaly další čtenáře. Fungování knihovny bez výměnného fondu si nedovedu představit. Druhou důležitou událostí bylo přestěhování knihovny do větších prostor. Naskytla se tak možnost pořádání výstav, výtvarných dílniček atd.“ Ze žďárské knihovny si paní Mičková půjčuje i zvukové dokumenty pro nevidomé. Spolupracuje také s Městskou knihovnou v Bystřici nad Pernštejnem. S místní ZŠ se střídá v pořádání akce „Bystřicko čte dětem“. Během roku mohou obyvatelé obce navštívit zajímavé výstavy, besedy a v neposlední řadě i tzv. „dílničky“, které jsou určené především dětem. Kromě klasického půjčování knih a časopisů funguje i donášková služba občanům, pro které je docházení do knihovny ze zdravotních důvodů obtížné. Příkladná je rovněž spolupráce s obecním úřadem a dostatečné finanční zabezpečení, které umožňuje nákup nových knih i záviděníhodných 17 titulů periodik. Přání paní knihovnice na závěr: „Za sebe bych si moc přála, aby knihovna nebyla jen místem, kde se půjčují knihy, ale aby byla místem, kde se lidé setkávají, povídají si a kam se rádi vracejí.“ Pod vedením paní Renaty Mičkové se knihovna stala skutečně fungujícím a příjemným místem pro zábavu i vzdělávání. (Knihovna M. J. Sychry Žďár nad Sázavou)