Kulturní a společenské akce

Vánoční beseda

2015

Předadventní beseda s Kamilou Skopovou
V neděli 22. listopadu se v Kulturním domě v Dalečíně konala beseda s etnografkou spisovatelkou a výtvarnicí Kamilou Skopovou. Paní Kamila Skopová se dlouhodobě věnuje studiu života a obyčejů našich předků a dokáže o nich velmi zajímavě a poutavě vyprávět. Vzhledem k nadcházejícímu adventu byla beseda zaměřena především na období adventu a vánočních svátků, ale paní Skopová vyprávěla i o všedních dnech a starostech lidí v 19. století. A nebylo to jen nějaké nostalgické a zidealizované povídání, ale paní Skopová s vlídným nadhledem mluvila i o prohřešcích našich předků (byli to také jen lidé!).
Paní Skopová je původní profesí výtvarnice a studiem národopisu se zabývá více než 40 let. své bohaté znalosti si nenechává pro sebe, ale aktivně spolupracuje s folklorními soubory, školí jejich vedoucí, pořádá výstavy a besedy. A díky svému výtvarnému a spisovatelskému talentu píše a ilustruje velmi zajímavé národopisné knihy. Z jedné z těchto knih přečetla autorka kapitolu o průběhu adventu na vesnici 19. století, ve které byly zajímavým způsobem popsány předvánoční obyčeje. Pak následovala volná beseda a „autogramiáda“, neboť účastníci besedy si mohli zakoupit a nechat podepsat některou z autorčiných knih, mezi kterými nechyběly ani autorkou vyzkoušené staročeské kuchařské recepty.
Akci, která se téměř třem desítkám účastníků velmi líbila, uspořádaly vedoucí místní knihovny paní Renata Mičková a místostarostka paní Věra Šťastná. Jim patří velký dík nejen za zorganizování a přípravu zdařilé akce, ale i za velmi chutné cukroví a pečivo, které samy napekly a které přispělo k navození příjemné předvánoční atmosféry. Paní Skopové se podle jejích slov v Dalečině velmi líbilo a ocenila zejména přítomnost mladých lidí, kteří se podobných akcí většinou nezúčastňují. Přitom uchovávání kultury a odkazu našich předků je podle jejích slov to hlavní a asi i jediné, co může udržet český národ pohromadě ve značně nejisté budoucnosti evropských zemí. -ff-

Vánoční beseda s Kamilou Skopovou - náhled na diváky