Kulturní a společenské akce

Ples ZŠ a MŠ a obce Dalečín

2021

Z důvodu pandemické situace se ples nekoná.

2020

Dne 22. 2. 2020 se uskutečnil duhový ples s magickými dvojkami. Zahájily ho děti s nádechem zimy s písničkou z Ledového království. Potom zatančily pro změnu trojice kamarádů a na závěr páťačky předvedly, že jsou optimistkami. Po krásných tanečních kreacích dětí mohli ladně rozvlnit boky i dospělí na takty ABC rock Boskovice, mohli koupit losy do tomboly, vyfotit se v duhovém fotokoutku či zajít na dobrý řízeček. Velkou novinkou pro všechny přítomné bylo půlnoční překvapení – kde se mimo tradičních tanečnic poprvé předvedly i mladší ženy a jeden odvážný muž. Úspěch vystoupení byl znát z výrazů v obličeji diváků i z velkého potlesku. A do dalších let naše taneční matadorky nadobro předaly žezlo mladším bobulím – tak se budeme těšit na příští rok, jak to holky a třeba i hoši zvládnou a co si připraví.

Ples ZŠ a MŠ a obce Dalečín - pozvánka na XXII. ples

2019

23. 2. se náš nedávno nově vymalovaný kulturní dům oblékl do černobílého hávu, aby přivítal galantní muže a krásně oděné dámy. Konal se zde všemi velmi oblíbený XXI. ročník plesu v Dalečíně – letos pořádán jako černobílý ples. Ples zahájili místní žáčci s bambitkou a následně převedli pár akrobatických kousků veselí klauni. Poté již zaplnili parket plesající dospělí, kteří si zopakovali lekce z tanečních. Zábava byla v plném proudu, taneční páry či skupinky se vzdalovaly pouze v rámci doplňování pitného režimu či ochutnat řízeček a buchtu. O půlnoci se taneční sál změnil v rozbouřené moře plné potápěček, které se vlnily v rytmu hudby – předtančení místních žen se jako vždy skvěle vydařilo a pobavilo celý kulturní sál. A vzhledem k bohaté tombole určitě nikdo neodcházel s prázdnou – k dobré náladě a protančeným střevícům i se spoustou cen. (JV)

Ples ZŠ a MŠ a obce Dalečín - pozvánka na XXI. ples

2018

XX. Ples ZŠ a MŠ Dalečín

I když je únor nejkratší měsíc v roce, poskytl nám letos spoustu příležitostí k vyžití. Všichni jsme sledovali ZOH v jižní Koreji a prožívali úspěchy našich sportovců. U nás v Dalečíně voněl jelítky a slivovicí. Poslední únorová sobota patřila tradičnímu plesu, který slavil letos 20. narozeniny. Předtančením dětí ze ZŠ byl zahájen, nechyběl ani narozeninový dort a nostalgické vzpomínky na začátky, kdy nám hrával na harmoniku pan Černý a svíčkovou vařil Venda Korábek. Hojně byl během večera navštěvován plesový šenk, jídelna i letecký fotokoutek. S netrpělivostí byla očekávána půlnoc.Na parket svými drobnými krůčky přicupitaly „geiši“ s bílými obličeji a rudě namalovanými pusinkami. Písnička Mimořádná linka Praha – Tokio od Hany Zagorové a vystoupení 13 místních žen strhlo k potlesku všech přítomných v sále. Letošní 20. ples se opět vydařil. Děkujeme všem, kteří pomohli s obsluhou a organizací plesu. Za vydělané peníze se zakoupí do školy tablety, počítačový program do ŠD a školní dresy. (zš)

Ples ZŠ a MŠ a obce Dalečín - pozvánka na XX. ples

2017

Školní ples se konal  25.2.2017. Ples zahájilo předtančení žáků ZŠ Dalečín. Jako půlnoční překvapení vystoupili místní ženy ve stylu Pomády.

2016

Letošní ročník dalečínského plesu byl výjimečný. Celý večer se nesl v královském duchu, jehož inspirací bylo 700. výročí narození Karla IV. Korunkové dekorace, královské oblečení moderátorky, velice oblíbený fotokoutek s královskými obleky a atributy, to byly jen některé z novinek letošního ročníku. Sál kulturního domu byl zaplněn více než mnohá nádvoří při korunovaci, a tak příjemnou společenskou atmosféru prožívali někteří až do ranních hodin.
I přes mnohé inovace nechyběla tradiční tombola a všemi očekávané půlnoční překvapení. Někdo si odnesl půl prasete, jiný papírek s vtipnou glosou či minimálně jistotu, že mít boky jako skříň nevadí. Všichni pak jistě odcházeli s pocitem příjemného plesového večera, který již roky nedílně patří k dalečínskému dění. (Michael Erdinger)
Za naši školu bychom rádi poděkovali sponzorům i těm, kteří pomohli při organizaci a zajištění plesu. Výtěžek z plesu bude použit na zakoupení fotoaparátu do ZŠ a herního vybavení ŠD. Část financí z plesu byla věnována sdružení „Usměváčci“, kulturní komisi OU Dalečín, MŠ Dalečín a k hrazení nákladů s plesem spojených (10% z výtěžku vstupného, otop + pronájem KD, autorská práva). Z financí je přispíváno také dětem na akce, které organizuje škola během školního roku (uspávání broučků, vánoční jarmark, Den matek, besídky pro důchodce,…) i na dopravu dětí do divadel, na výlety. Část výtěžku je vždy ponechána v rezervě na organizační a materiální zajištění plesu v dalším roce. (ZŠ).

2015

XVII. společenský ples v Dalečíně se opět vydařil

Dne 28. 2. 2015 se kulturním domem v Dalečíně rozléhaly známé a oblíbené melodie skupiny ABC ROCK Boskovice. Ples tradičně zahájily předtančením děti ze ZŠ. Nejdříve předvedli chlapci s halapartnami pochod zbrojnošů z filmové pohádky Zlatovláska. Pak zaplavilo taneční sál sedm párů malých tanečníků a tanečnic − dívky jako princezny v nádherných bílých šatech a kluci jako královští kuchtíci taktéž v bílém. Moc jim to slušelo. Písnička Buchet je spousta z pohádky Kouzla králů vymáčkla z oka přihlížejících nejednu slzičku dojetí. Bouřlivý potlesk svědčil o tom, že sál už je zaplněn a ples zahájen. Za krátký čas téměř praskal „kulturák“ ve švech. S určitostí můžeme potvrdit největší účast hostů za všechny roky, co se ples pořádá. Letošní ples také navštívilo největší množství přespolních hostů, což pořadatele velice těší a děkujeme za jejich přízeň. Muzikanti neúnavně zpívali a hráli, hosté tančili a pili, fronta u prodeje tomboly se nezmenšovala, dokud nebylo vše vyprodáno, řízky a bramborový salát se snědly, tanečnice sundávaly střevíčky s podpatky a tančily bosky, půlnoční překvapení se blížilo.
O zpestření plesu a půlnoční zábavu se opět postaraly místní ženy, tentokrát v kostýmech čuníků (J. Nohavica − Tři čuníci). Zábava pokračovala do pozdních ranních hodin. Pořadatelé děkují těm, co přispěli do tomboly, těm, co pomáhali při organizování a v průběhu plesu, těm, co se podíleli na úklidu kulturního domu po plesu.
A nakonec ještě pozvání na příští rok. Přátelé, zase 27. 2. 2016!!!! (rk)

2014

Školní ples se konal 1. 3. K tanci a poslechu hrála kapela ABC rock Boskovice a o půlnoci nás místní ženy opět překvapily svým předtančením. Tentokrát se jednalo o tanec v převleku prostěradel. 

Ples ZŠ a MŠ a obce Dalečín pozvánka na XVI. ples

2013

15. "Dalečínský ples"

2. 2. se uskutečnil tradiční ples pořádaný místní školou. V letošním ročníku měly děti předtančení ve stylu Ferda mravenec a místní ženy předtančení na téma zorby. K tanci a poslechu hrála kapela Melodie rock.