Kulturní a společenské akce

Setkání harmonikářů a hudební třída Dalečín

2020

Nekonalo se.

2019

OSLAVA DNE MAMINEK A SOUSEDSKÉ POSEZENÍ S HARMONIKOU

5. května se uskutečnila v Kulturním domu Dalečín ještě jedna slavnost - vystoupení dětí z mateřské a základní školy ke dni maminek a sousedské posezení s harmonikou. Oslava svátku maminek sice proběhla o týden dříve, ale krásná vystoupení dětí určitě potěšila nejenom jejich maminky, ale všechny přihlížející v plném sále. Nikomu určitě nevadily „reklamy“, ani poletující mráčci, protože všechna vystoupení byla nakonec pestrá, veselá a duhová. Následně se generace vystřídaly a děti nahradili hudebníci – s harmonikou a bubnem. Posluchači v sále si tak mohli zanotovat či zazpívat a dát si k tomu kafíčko se sladkou dobrotou či lahodným chlebíčkem. 

2018

Harmonikáři v Dalečíně

Stalo se už tradicí, že vždy na jaře si dávají v Dalečíně dostaveníčko amatérští harmonikáři.Letos 29.4.2018 to bylo už po desáté. Celému nedělnímu setkání vládla lidová písnička a můžeme jen konstatovat, že si pořád zachovává mnoho příznivců. Zaplněné hlediště spokojených posluchačů a plné jeviště nadšených muzikantů to jen dokládá. Těší nás, že se k nám rádi vracejí harmonikáři i z velkých dálek, co nás ale těší ještě víc, je každoroční vystoupení místních muzikantů. Přejme si, ať se i další ročník nese v duchu dobré nálady tak, jako ten letošní. (vš)

2017

Setkání harmonikářů

V neděli 7.května se do kulturního domu v Dalečíně sjelo 32 harmonikářů, aby potěšili lidovými písničkami sebe i početné obecenstvo. Sraz milovníků harmonik a heligonek se u nás konal už po deváté a stále si zachovává hojnou přízeň posluchačů. Jsme rádi, že mezi vystupujícími máme i každoročně místní účastníky  – p. Zdeňka Černého, p. Josefa Trnku a p. učitelku Danu Makovskou se svými žáky.
Posluchači v zaplněném sále se náramně bavili, společně si zazpívali a našly se i tančící páry. Příjemnou pohodu vkusně podporoval moderátor pan Štefáček z Nového Města na Moravě, který celé odpoledne provázel slovem.
Děkujeme všem učinkujícím za hezké vystoupení. Znovu jsme se ujistili, že lidová písnička má i v dnešní době mezi námi pevné místo a vystoupení 13-ti malých harmonikářů nám dává naději, že i mít bude. Můžeme se už teď těšit, že si vše příští rok zopakujeme. (vš)

2016

Třídní koncert 

24.4. se konal třídní koncert v KD Dalečín, kde zahráli žáci akordeonového a klavírního oddělení a absolvent I. cyklu akordeonového oddělení Tim Raasch.

Koncert žáků ZUŠ

Letošní podzimní koncert hudební třídy v Dalečíně (ZUŠ Bystřice n. P.) připadl na 27. listopadu 2016, tedy zároveň i na první adventní neděli. Sestavili jsme ho proto do dvou hudebních bloků. Ten první obsahoval drobné skladbičky, lidové písně a díla z oblasti populární a vážné hudby, ten druhý lidové koledy, písně a pastorely, které zahráli a zazpívali ti nejmenší žáčkové sólově nebo ve skupince. Nechyběly ani populární Jingle bells v podání dětí akordeonové souborové přípravky. Hodinové vystoupení shlédla se zájmem ředitelka naší školy p. Mgr. Milada Krásenská i přítomní posluchači, kteří odměňovali malé hráče hojným potleskem. O výzdobu malého sálu KD se nám letos postarala paní Alexandra Gerišerová s dětmi školní družiny ZŠ Dalečín. Mimo jiné byly velmi povedené škrabošky na maškarní ples, dráčci, krmítko s ptáčky či veselý sněhulák. (dm)

Koncert žáků ZUŠ 2016

Setkání dvou amatérských muzikantů

Dne 13.3.2016 – v KD – pod taktovkou p. Černého a p. Mitáše se sešlo již po šesté.

Setkání harmonikářů v Dalečíně

Jak ten čas letí! Už po osmé se v neděli 1.května 2016 setkali v místním kulturním domě přátelé a příznivci harmonik. A že jich nebylo málo – 31 harmonikářů a plný sál posluchačů. Během odpoledne se na podiu vystřídaly všechny věkové kategorie amatérských hráčů. Vždyť setkání harmonikářů je pro mnohé z nich jedna z mála příležitostí, kdy mohou vystoupit před obecenstvo a předvést ostatním, co se naučili. Jako odměna se může brát potlesk spokojených posluchačů, k radosti ze hry přispěl i sborový zpěv publika. No a doufejme, že radost udělala i malá pozornost od pořadatele – Obecního úřadu v Dalečíně. Každý vystupující si odnesl pamětní list a láhev dobrého vína. Přece je známo, že víno a pěkná písnička od pradávna patří k sobě. Za slovního doprovodu pana Štefáčka nedělní odpoledne příjemně uplynulo a v podvečer jsme se rozcházeli s ujištěním, že staré české písničky se jen tak nezapomenou. (vš)

2015

Setkání harmonikářů

V neděli 3. 5. 2015 se už po sedmé v Dalečíně sešli milovníci tahacích harmonik. Během odpoledne se na pódiu místního kulturního domu vystřídalo více jak 25 harmonikářů z blízkého i dalekého okolí. Pořádající obec vzorně reprezentovaly děti s paní učitelkou Danou Makovskou, dlouholetý hráč pan Zdeněk Černý a k milému překvapení všech i pan Josef Trnka, který oprášil klávesnice harmoniky po dlouhých letech. Široký repertoár hraných písniček přiměl zaplněný sál několikrát ke zpěvu a tak nedělní odpoledne plynulo v příjemné atmosféře. Slovní doprovod pana Štefáčka a dobré občerstvení už jen doplnilo dobrou pohodu. (vs)

Koncert ke Dni matek

Už tradičně hrajeme v květnu maminkám. Letos jsme uvili pomyslnou hudební kytičku ze samých pěkných písniček a skladbiček a předali ji na koncertu v kulturním domě v neděli 17. května odpoledne. Ti nejmenší zazpívali a pro zpestření programu vystoupila taneční skupina Rozárky z Jimramova, kterou vede p. Sedláková. Snad se nám podařilo, tak jako v minulých letech, potěšit všechny, kteří si nás přišli poslechnout. (Dana Makovská)

2014

Setkání harmonikářů

V neděli 4.5.2014 se už po šesté sešli v kulturním domě v Dalečíně všichni, kdo vyhledávají společnost tahacích harmonik a akordeonů. Hned na úvod přišly ukázat své umění děti pod vedením pani učitelky Dany Makovské. Poté postupně uvedl moderátor pan Štefáček dalších dvacet harmonikářů, kteří svojí hrou i zpěvem potěšili početné publikum. Celé odpoledne se neslo v příjemné pohodě a při dobrém občerstvení jsme poslouchali až do večerních hodin. Děkujeme všem, kdo svojí prací přispěli k hladkému průběhu celého odpoledne. (vš)

Hudební koncert

25. 5. 2014 se uskutečnil koncert, kde zahráli: Šárka Vetešníková, Julie Havlíčková a Tereza Koukalová na harmoniky, dále Katrin Skalníková na klavír. Hostovaly zde i dívky ze Sulkovce a folklórní skupina Borověnka. Dále zahráli: Simona Švarcová, Karolína Petrová, Veronika Plocková a Akordeonový soubor Dalečín.