2022 - Vítání prvňáčků

2022 - Vítání prvňáčků

Školní rok 2022/2023 V letošním školním roce se naše ZŠ i MŠ Dalečín dočkala většího množství změn, které bychom Vám rádi představili. V MŠ Dalečín děti přivítala nová paní učitelka – kolektiv paní učitelek tak bude tvořit Jana Ježová, DiS. (která je pověřena vedením školky) a Zuzana Pečínková, DiS. Ve školce nadále zůstává i paní Mirka Novotná (jako školní asistentka). Společně tak budou tvořit pro naše děti dobrý vzor pro nauku nového i pro hrací či odpočinkovou část. Dětí bylo přihlášeno celkem 27, tři ukrajinské děti ale nenastoupí, neboť rodiny odcestovaly. Letos budeme mít 10 malých předškoláků. Základní škola se dočkala větších změn – po dlouhé době se otevřely tři třídy (celkem bude ZŠ navštěvovat 34 žáků). Prvňáčků jsme přivítali 9, druháků je 7, třeťáci jsou 2, čtvrťáků je 6 a páťáků je 10. Z tohoto důvodu muselo dojít k několika přesunům ve využití místností či kabinetů. První a třetí ročník bude učit Mgr. Marcela Kotoučková, druhý a čtvrtý ročník paní Mgr. Renata Kotoučková a páťáky Mgr. Zuzana Gloserová. Ve škole bude přítomna také školní asistentka Hana Dufková, DiS., která se bude zaměřovat na 4. třídu, kterou doplní jeden ukrajinský žák. Od státu škola obdržela možnost realizovat 40 hodin intenzivní výuky českého jazyka ve spolupráci právě s paní asistentkou. Pedagogický sbor uzavře Jitka Kadlecová, DiS., která bude učit angličtinu a výchovy a bude také působit ve školní družině. Každý rok se snažíme o nějakou větší rekonstrukci v této budově – letos byla vybrána k rekonstrukci kuchyně pro školu i školku. Proběhla velká rekonstrukce rozvodů elektřiny i vody, montáž nových radiátorů i světel, nové obklady i dlažba a nové dřezy. Ještě by rekonstrukci zasloužilo i zastaralé vybavení, které budeme realizovat v příštích letech. Jedná o projekt, který byl realizován prostřednictvím MAS Zubří země z Programu rozvoje venkova a poskytovatelem dotace je Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Fotografie z opravené kuchyně poskytneme v příštích číslech po doladění detailů.
1-12 | 13-23 |