2022 - Vítání občánků 29. 5. 2022

2022 - Vítání občánků 29. 5. 2022

V neděli 29. 5. se v KD Dalečín uskutečnilo Vítání občánků. Přivítali jsme celkem 8 občánků. Převahu měli tentokrát chlapečci, kterých bylo celkem 6. Děvčátka byla pouze dvě a shodou okolností obě nesla hezké jméno Rozárka. Na slavnosti promluvil pan starosta, paní místostarostka a také moc pěkně zarecitovaly slečny z místní školy. Dětem i rodičům jsme předali drobnou pozornost v podobě knížky s věnováním, kytičky a finančního příspěvku. Po oficiální části a fotečkách v kolébce či kohoutovi si všichni mohli dát drobné občerstvení a posedět u kávy. Děkujeme, že můžeme takto pravidelně stále nějaké děti vítat a pozorovat, jak se nám hezky vesnice rozrůstá.
1-12 | 13-24 | 25-35 |