2022 - Velikonoce a jaro ve školní družině

2022 - Velikonoce a jaro ve školní družině

V naší školní družině měly děti opět bohatý program. Nejprve je čekal masopust, poté se něco dozvěděly o všech postních nedělích a na připomínku smrtné neděle vyrobily děti Moranu, kterou nechaly odplout. Kéž by s sebou vzala i stále trvající zimu. ???? Na škaredou středu pak děti pekly velikonoční Jidášky. Jaro děti přivítaly besedou s panem Lubošem Dědičem, který dětem povyprávěl o myslivosti a o tom, jak se starat o lesní zvěř na jaře. Tímto panu Dědičovi moc děkujeme za krásně připravenou besedu. Odpočinout si mohly u hraní kuliček – a nabraly sílu na green day v angličtině. Závěrem se děti výborně postaraly 22. 4. o úklid v naší vesnici v rámci Dne země.
1-12 | 13-24 | 25-36 | 37-48 | 49-53 |