2023 - Začátek školního roku

2023 - Začátek školního roku

V letošním školním roce je naše škola stále jako trojtřídní – celkem ji navštěvuje 33 dětí. Prvňáčků jsme přivítali devět (jedna slečna a jinak samí kluci), druháků je také devět, třeťáků je sedm. Čtvrťačky jsou pouze dvě a páťáků je šest. První třídu bude učit paní učitelka Mgr. Zuzana Gloserová. Druhou a čtvrtou třídu bude učit Mgr. Marcela Kotoučková a třetí a pátou třídu Mgr. Renata Kotoučková. Nově bude přítomna také školní asistentka, paní Mirka Novotná, která se přesunula ze školky do školy. Pedagogický sbor uzavírá Jitka Kadlecová, DiS., která bude učit angličtinu a výchovy a bude také působit ve školní družině. Školku letošní školní rok navštěvuje 21 dětí (z toho 5 předškoláků). Pedagogický sbor tvoří po dlouhé době pouze dvě paní učitelky - Jana Ježová, DiS. a Zuzana Pečinková, DiS. Z rekonstrukcí jsme v letošních prázdninách nic nepodnikli, protože se připravuje jeden rozsáhlejší projekt. Podali jsme totiž žádost o dotaci na fotovoltaiku pro budovu školy a školky. Pokud budeme úspěšní a bude se projekt realizovat, budeme vás dále informovat.