2023 - Slávek Boura v MŠ Dalečín

2023 - Slávek Boura v MŠ Dalečín

V září 2023 jsme ve školce spolu s krtečkem přivítali 21 dětí. A proč s krtečkem? Jak už sám napoví název našeho školního vzdělávacího programu „Od podzimu do léta krtečkovo dobrodružství přilétá.“, krteček s námi bude trávit celý školní rok a my se spolu s dětmi těšíme na velká dobrodružství. V minulém školním roce jsme se více zaměřovali na logopedickou prevenci. Začali jsme zapojovat logopedické chvilky prostřednictvím logo pohádek a logo rozcviček. Také jsme věnovali pozornost artikulačním/dechovým cvičením a gymnastice mluvidel. Jelikož to děti velmi zaujalo a bavilo, rozhodli jsme se jim na začátek letošního školního roku připravit zábavné překvapení. Pozvali jsme si do naší školky Slávka Bouru, který cestuje po České Republice a již třetím rokem se věnuje Logohrátkám pro MŠ/ZŠ. Logohrátky Slávka Boury jsou interaktivním originálním programem pro děti od 4-8 let. K nám do Dalečína dorazil v úterý 19. 9. 2023 v ranních hodinách a spolu s dětmi z 1. třídy ZŠ jsme ho netrpělivě vyhlíželi. Jeho program je velmi zábavný a hravý. A jak takový program probíhal? Děti dělaly oromotoriku, dechová cvičení, rytmizaci, rozvíjely slovní zásobu, hrály hry a dokonce i čarovaly :-). Po celou dobu Slávek udržel pozornost a zájem dětí. Tento program můžeme opravdu doporučit i jako zpestření logopedické prevence. I pro nás, paní učitelky, to byl zábavný a obohacující zážitek. Zuzana Pečinková, DiS. (učitelka MŠ)