2023 - Čerti

2023 - Čerti

Nejdříve nám Mikuláš, nebo možná opožděně svatý Martin poslal nadílku sněhovou. A o pár dní později přišel sám svatý Mikuláš i s andělem a čerty nadělovat dětem podle zásluh – dobroty, nebo brambory. Určitě jsou tu samé hodné děti, které dostaly alespoň nějakou dobrotu. Nebesko-pekelné spřežení doprovázel i kočár tažený koňmi. Děkujeme, Mikuláši, že nám s čerty a andělem chodíš hlídat děti – zda zlobí, nebo jsou hodné. Za rok se těšíme zas. :-)