2017 - Tři králové

2017 - Tři králové

Tříkrálová sbírka Podařil se vybrat výtěžek ve výši 21.063 Kč.