2017 - Pálení čarodějnic

2017 - Pálení čarodějnic

nechodí do jeskyně hledat poklad a ani nezahání zlé duchy , ale u zapáleného ohně se sejdeme. Pálení čarodějnic patří neodmyslitelně k vítání jara. Letos nám to trošku ztížila opravdu velká zima, ale v blízkosti ohně , s párkem a svařáčkem v ruce, se dalo docela dobře vydržet.