2019 - Tři králové 5.1.2019

2019 - Tři králové 5.1.2019

Tříkrálová sbírka Podařil se vybrat výtěžek ve výši 27.810 Kč. Na snímcích jsou děti, které v přestrojení za Tři krále obcházely vesnici.