Aktuality

Vlastníci hrobů - platby a nové smlouvy

Informujeme všechny vlastníky hrobů (na evangelických i katolických hřbitovech, v Dalečíně i ve Veselí), že tento rok končí 10leté nájemné. Během měsíce října se prosím dostavte na obecní úřad zaplatit nové 15ti leté období a také podepsat novou smlouvu. Dříve prosím nechoďte, připravujeme podklady v novém programu. Děkujeme, Obec Dalečín

Participativní rozpočet – výsledky

V letošním kole participativního rozpočtu hlasovalo celkem 54 osob. Na prvním místě se 44 hlasy skončily investice do nohejbalové boudy (např. provedení nutných oprav a zejména pak pořízení dveří pro trvalé zpřístupnění záchodu a sportovního vybavení). Na druhém místě skončila oprava schodů z hřiště s 37 hlasy. Na třetím místě skončila oprava cesty „u lavky“ s 11 hlasy a na posledním místě pořízení dopravního zrcadla se 4 hlasy. S jistotou se zrealizuje první opatření, ale přemýšlíme i o realizaci ostatních opatření. Proto děkujeme, že navrhujete všechny nápady, určitě to má smysl, i když opatření zrovna nevyhraje. 
 

Nové chodníky v obci

Jak si jistě již mnozí z Vás všimli, obec se pustila do investičního záměru chodníků. V tuto chvíli se jedná o vybudování nových chodníků, které zastupitelstvo obce odhlasovalo jako první realizační záměr již v minulém roce. Stavební práce firma COLAS CZ zahájila po Velikonocích. Realizace by měla být dokončena nejpozději do konce května 2023. A pak tu máme opravy stávajících chodníků. Zastupitelstvo obce právě odhlasovalo, že se bude realizovat i tato část. Budeme hledat dodavatele a projekt se bude realizovat tento podzim či v příštím roce. V nejhorším technickém stavu ale nejsou naše chodníky, nýbrž chodníky na obou mostech, u kterých je již třeba realizovat větší opravy (ne pouhou opravu povrchu). Ty však opravit nemůžeme, protože nejsou v našem vlastnictví. Vlastní je Krajská správa a údržba silnic, na kterou se intenzitně snažíme apelovat, aby mosty opravila. Poslední věc, kterou bychom rádi realizovali, je vybudování červeného zdrsněného povrchu (či obdobnou formu výstrahy přímo na silnici), který bude sloužit pro bezpečnější přecházení u školy. Tento záměr bychom rádi realizovali také v letošním roce. 
A kdeže ty nové chodníky vůbec budou? V úseku:
    U hlavních autobusových zastávek dojde k rozšíření stávajících chodníků – tímto firma začíná
    Od Plocků na kopeček k Dufkom
    Od Restaurace Kohinoor k odbočce na Bahna
    Od odbočky na Bahna ke Svobodovým 
    Od Sedlerů ke Kaňkom
    Od Kovářů k nájezdu u Totušků 
    Stezka v cestičkách – obec by ráda vybudovala asfaltový povrch, ale bohužel to není možné, proto se vybuduje alespoň šotolinový povrch usazený do obrubníků


 

Velikonoční trasovačka

Kdo se nahlásil a absolvoval trasovačku, od čtvrtka, 13.4.2023, je možné vyzvednout si balíčky v Jednotě. :-)

Jízdní řády po dobu uzavírky Dalečín - Unčín

Jízdní řády po dobu uzavírky Dalečín - Unčín informace

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
840303.pdf 85.6 Kb
840305-a3.pdf 170.6 Kb

Okamžité uzavření silnice Dalečín - Unčín

Upozorňujeme občany, že bohužel dnes (tj. 24. 2.) v odpoledních hodinách došlo k okamžitému uzavření úseku silnice Dalečín – Unčín. Uzavření mimo plánované termíny došlo z důvodu nebezpečí uvolnění svahu přímo na silnici – a tedy z důvodu výrazného rizika pro bezpečnost. Více informací, včetně zprávy geodeta, je v příloze. Uzavírka se týká i autobusů. Řešení objízdných tras pro autobusy a obsluha zastávek budou stejné jako v loňském roce (viz níže), tedy: Zastávka „Dalečín“ „Dalečín,,roz­c.k záv.0.3“ bude po dobu uzavírky dočasně přemístěna na zastávku „Dalečín,,náves“. Příjezdové časy by neměly být dříve než v rámci řádného jízdního řádu. Výlukový jízdní řád bude schválen nejdříve v průběhu příštího týdne. Uzavření potrvá dlouhodobě, předběžně do podzimu 2023.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
doplnujici-informace-k-uzavirce-dalecin-uncin.pdf 779.3 Kb

Obec opět přispěje dětem na kroužky, Novinky v obci Whatsuppem

Obec opět přispěje dětem na kroužky

Milí rodičové, pokud bude Vaše dítko navštěvovat libovolný kroužek ve školním roce 2022/2023 a již máte od tohoto kroužku daňový doklad, obec opět přispívá. Musí se jednat o volnočasovou mimoškolní organizovanou aktivitu. Obec přispěje dle výše dokladu, maximálně však 700 Kč za tento školní rok na školní dítě s trvalým bydlištěm v Dalečíně (stejně tak i v Hlubokém a Veselí). Pokud máte o tento příspěvek zájem, zastavte se s dokladem na obecní úřad. A pozor, nemusí se jednat pouze o kroužky v prostorách DDM, místo konání kroužku není omezeno. Školkové děti zde zahrnuté nejsou, protože jsme se rozhodli, že budeme hradit autobusovou dopravu pro značně nákladné organizované plavání, až školka toto plavání zajistí. 

Novinky v obci Whatsuppem

V dnešní moderní době má spousta občanů chytré telefony a mnohdy i prarodiče využívají aplikaci Whatsupp, díky níž si posílají fotky a zprávy s blízkými. Proto nově nabízíme možnost informování o novinkách v obci mimo emailu i pomocí Whatsupp skupiny. Pokud je to pro vás zajímavé, tak se prosím ozvěte na: JitkaSedlerova@seznam.cz anebo na telefon 725 947 837 Jitce Vondrové.


 

První udělení čestného občanství obce Dalečín

Pana Milana Peňáze jistě většina z vás zná, přinejmenším jako navrhovatele Chudobínské borovice do ankety Strom roku. V letošním roce oslavili pan Peňáz i jeho žena krásné životní jubileum - 90. narozeniny. A proto se obec rozhodla při této příležitosti udělit panu Peňázovi historicky první čestné občanství. Jako zvláštní projev úcty a uznání za mimořádné zásluhy v oblasti propagace a šíření dobrého jména naší obce.  A také jako díky za neutuchající zájem o historii obce a život v ní. Konkrétně pak za iniciativu přihlášení Chudobínské borovice do soutěže Český strom roku a za tvorbu knihy Chudobín - historie zaniklé obce.
Zásluhy pana Peňáze ocenil i Kraj Vysočina, který předal mimo jiné i právě panu Peňázovi Skleněnou medaili v rámci předávání nejvyšších ocenění Kraje Vysočina dne 10. 11. 2022.

První udělení čestného občanství obce Dalečín - fotografie z předání

Myslivecký kroužek

Myslivecký kroužek plakátek

Nový autobusový spoj na Brno

Nový autobusový spoj na Brno - informační plakátek

Finanční podpora na opravu střechy kostela ve Veselí

Oprava kostela ve Veselí - sbírka - více informací

Program na podporu výstavby ČOV vyhlášen

V přílohách tohoto článku je ke stažení Program spolu s podmínkami poskytování dotace, formulář žádosti a také podoba smlouvy, která se následně podepíše. Oproti původnímu návrhu programu došlo zejména ke změně v charakteru podpory (z finančního daru na dotaci) a možnosti požádat o dotaci nejdříve na projekt a později na zbytek částky po realizaci.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-c.-1-zadost-o-dotaci-z-programu-projekt.pdf 374.6 Kb
priloha-c.-2-zadost-o-dotaci-z-programu.pdf 374.8 Kb
priloha-c.-3-vzor-smlouvy-cov.pdf 301 Kb
program-obce-dalecin-na-cov-.pdf 487.6 Kb

Kalendáře a další upomínkové předměty k prodeji na obecním úřadu

Letos jsme pro vás připravili obecní kalendář ve formátu stolní 14denní. Jsou zde krásné fotografie z různých akcí i obce a vyznačeny popelnice. Kalendář je již k prodeji na OÚ. Cena je 150 Kč. Dále můžete zakoupit pohlednice a další upomínkové předměty.

Kalendáře a další upomínkové předměty k prodeji na obecním úřadu - úvodní strana   Kalendáře a další upomínkové předměty k prodeji na obecním úřadu strana 2  Kalendáře a další upomínkové předměty k prodeji na obecním úřadu strana 3   Kalendáře a další upomínkové předměty k prodeji na obecním úřadu strana 4  Kalendáře a další upomínkové předměty k prodeji na obecním úřadu strana 5   Kalendáře a další upomínkové předměty k prodeji na obecním úřadu strana 6

Hlášení rozhlasu

Aktuální hlášení naleznete zde:

Hlášení rozhlasu - plakátek - instrukce k přihlášení

→ otevřete http://dalecin.hlasenirozhlasu.cz/ a vpravo nahoře dejte odebírat hlášení ☑️
→ nebo nainstalujte si do svého chytrého telefonu aplikaci hlasenirozhlasu (a budete moci dávat i podněty obci – například – posekejte trávník či vyměňte žárovku v lampě) ☑️

Dotazy směřujte na Jitka Vondrová – JitkaSedlerova@seznam.cz ❓❓❓

Vše je pro občany ZDARMA, náklady hradí obec