Zápisy a usnesení
Usnesení zastupitelstva obce č. U-00/10/2023
Usnesení zastupitelstva obce č. U-00/09/2023
Usnesení zastupitelstva obce č. U-00/08/2023
Usnesení zastupitelstva obce č. U-00/07/2023
Usnesení zastupitelstva obce č. U-00/06/2023
Usnesení zastupitelstva obce č. U-00/05/2023
Usnesení zastupitelstva obce č. U-00/04/2023
Usnesení zastupitelstva obce č. U-00/03/2023
Usnesení zastupitelstva obce č. U-00/02/2022
Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Dalečín
Usnesení zastupitelstva obce č.26/2022
Usnesení zastupitelstva obce č.25/2022
Usnesení zastupitelstva obce č.24/2022
Usnesení zastupitelstva obce č.23/2022
Usnesení zastupitelstva obce č.22/2022
Usnesení zastupitelstva obce č.21/2021
Usnesení zastupitelstva obce č.20/2021
Usnesení zastupitelstva obce č.19/2021
Usnesení zastupitelstva obce č.18/2021
Usnesení zastupitelstva obce č.17/2021
Usnesení zastupitelstva obce č.16/2021
Usnesení zastupitelstva obce č. 15/2020
Usnesení zastupitelstva obce č. 14/2020
Usnesení zastupitelstva obce č. 13/2020
Usnesení zastupitelstva obce č. 12/2020
Usnesení zastupitelstva obce č. 11/2020
Usnesení zastupitelstva obce č. 10/2020
Usnesení zastupitelstva obce č. 9/2020
Usnesení zastupitelstva obce č. 8/2019
Usnesení zastupitelstva obce č. 7/2019
Usnesení zastupitelstva obce č. 6/2019
Usnesení zastupitelstva obce č. 5/2019
Usnesení zastupitelstva obce č. 4/2019
Usnesení zastupitelstva obce č. 3/2019
Usnesení zastupitelstva obce č. 2/2018
Usnesení zastupitelstva obce č. 1/2018