Místní část Veselí

Místní část Veselí

Kdy obec Veselí vznikla známo není, ale první zmínka se datuje do r.1367. Toho roku zastavil Adam z Veselí jeden lán ve Veselí na němž bylo 6 lidí – sedláků poplatných, kteří dávali 40 grošů a 12 kuřat Ivanovi, faráři z Černvíra za hřivnu grošů pražských. Lidem na tom lánu bylo dovoleno bráti si v lesích Adamových klestí i dřevo.

Roku 1386 se připomíná Bonuše z Veselí, dcera Peška z Veselí. Roku 1407 přijala Bonuše manžela svého Hartmana ze Šerkovic na spolek ve Veselí. Po jeho smrti se Bonuše provdala za Jana z Medlova a prodala dědictví své i svého otce ve vsích Veselí a Chudobíně Václavovi, řečenému Drška z Oseku za půl páté kopy a 17 grošů ročního platu. Roku 1486 koupili zboží ve Veselí Vilém a Vratislav z Pernštejna. V druhé polovině 16.století dostalo se Veselí k panství Kunštátskému. Další historie je vesměs společná s vesnicí Dalečín.

Místní část Veselí - letecký pohled č. 1  Místní část Veselí letecký pohled č. 2

Duchovní správa ve Veselí

Vesnice Veselí byla převážně nekatolická. Její obyvatelé byly často pronásledováni vrchností například za neúčast na katolických bohoslužbách. Proto drtivá většina obyvatelstva přivítala vydání Tolerančního patentu (vydaný 13.října 1781, na Moravě až 27.října 1781), kdy se všichni přihlásili k náboženství evangelickému. Roku 1782 vystavěli si obyvatelé Veselí a blízkých vesnic prostou modlitebnu z kamene, neboť stavěti kostely s věží a zvony nebylo dovoleno. Protože nebylo v té době evangelických duchovních, vykonával bohoslužby muž jménem Tomáš Juren, který v době pronásledování nekatolíků donášel zakázané knihy, rovněž je vázal a také v domku u čísla 10 učil děti. Bydlel v Ubušínku, odkud dvakrát denně docházel do Veselí. Teprve v roce 1783 po postavení fary ve Veselí a po jeho jmenování učitelem ve Veselí v roce 1784 se do Veselí přestěhoval a bydlel v jedné světničce v tehdy ještě dřevěné faře.

Veselský kostelík prošel koncem devadesátých let 20.století rozsáhlou rekonstrukcí.

Tomáš Juren

Více informací o této významné osobnosti našeho kraje naleznete na stránkách obce Ubušínek.

16. Veselský pohár

Je sobota 7.9.2013 a hlásí krásné počasí. Ještě že tak, protože v Dalečíně „Na Bahnech“ je vše nachystáno na Veselský pohár. Letos poprvé ve Veselí u Dalečína, nebo spíše v Dalečíně, protože fotbalový plácek ve Veselí dávno zarostl křovinami. Oni i ti fotbalisté, co tam kdysi hrávali, už odrostli kopačkám a noví nerostou. Přesto se v okolí najdou ti, co rádi podstoupí boj o Veselský pohár. Bude se o něj soutěžit tradičně ve fotbale, volejbale, nohejbale a střelbě ze vzduchovky. „Dalečínské“ Veselí se postaví do bojů ve všech disciplínách.
Po příjezdu všech Veselí (u Přelouče, nad Lužnicí, nad Moravou, Nové a Vysoké Veselí) se jednotlivé turnaje pomalu rozbíhají.
Nohejbal jako jediná disciplína neprobíhá Na Bahnech, ale odděleně na novém víceúčelovém hřišti u školy. Za Veselí u Dalečína zde nastupují dva týmy – veselský a dalečínský, ale ani jeden z nich není příliš úspěšný, obsazují předposlední a poslední místo. Pořadí na prvních třech místech je: 1. Veselí nad Moravou, 2. Veselí nad Lužnicí a 3. Nové Veselí.
Po celý den se baví i děti, které si užívají přistavenou horolezeckou stěnu a trampolínu.
Jelikož tento den má být o setkání Veselánů, vyrážejí starostové všech Veselí na výlet do Veselí a dále kolem Vírské přehrady. Zastavují se v evangelickém kostele ve Veselí, kde se od pana faráře Litomiského dovídají o historii tohoto místa, dále procházejí obcí k nové stavbě místní hasičské zbrojnice. Poté odjíždějí autobusem na prohlídku Vírské hráze a pravobřežní komunikace.
Velitelé se vracejí zpět do Dalečína a turnaj ve fotbale se blíží do finále. Vyhrává Vysoké Veselí, druhé je Veselí u Přelouče, třetí Veselí nad Moravou, čtvrté Veselí u Dalečína a poslední, páté, je Nové Veselí .
Do střelby ze vzduchovky nastupují tříčlenná družstva všech zúčastněných Veselí. Možná je to smůla pořadatelů, ale ani zde se týmu Veselí u Dalečína příliš nedaří. Jako ve všech disciplínách, i zde je na předposledním místě.
Ani hra na dvou kurtech nepomáhá k rychlejšímu odehrání volejbalového turnaje, jehož dohrávka sportovní zápolení tradičně uzavírá. V podvečerních hodinách boje končí a vítěz je znám – Nové Veselí.
Nad Bahnama zapadá slunce a je čas vyhlásit výsledky za celý den. Rozdají se ceny pro vítěze i poražené. A z pořadatelů konečně spadly starosti, zda se vše vydaří. Rozproudit zábavu přicházejí „dalečínské tanečnice“ a pak už se jen slaví a hodnotí dnešní den. Postupně se všechna Veselí rozjíždějí domů a z jejich slov díků je zřejmé, že s pocitem příjemně stráveného dne. To by se ovšem nestalo nebýt Pavla Vávry z Veselí. Jeho vytrvalá snaha uspořádat tento sraz, byť z počátku málokým podporovaná, byla nakonec všemi oceněna. (Kamila Frišhansová)
Velký DÍK patří všem, kteří se podíleli na zdárném a úspěšném průběhu celé akce, zejména:
Janu Stránskému st., Václavu Korábkovi a Petru Skalníkovi  – za zajištění občerstvení.
Lence Vápeníkové, Milanu Bělehradovi, Františku Hanychovi, Liboru Paulů, Mirku Gloserovi – vedoucím jednotlivých sportovních disciplín.
Petru Zedníkovi – za administrativu při tvorbě tabulek a vyhodnocení výsledků.
Valerii Poulové, Kamile Frišhansové a Lence Vápeníkové – za foto a video záznam.
Vlastě Dudkové, Haně Stránské a Mirce Novotné – za výrobu cen a upomínkových předmětů.
Obecnímu úřadu Dalečín, SK Drak, SDH Dalečín a také ,,Daleckým černoškám“ – za spolupráci.
Na konci celého hodnocení Veselského setkání si neodpustíme vyslovit ještě jedno jméno. Pan Josef Černý. Je to veselán, který má největší zásluhy na tom, že i to naše malinké Veselí se už po mnoho let pravidelně srazu veselánů účastní. Pane Černý, děkujeme za to, že jste s tím kdysi dávno ,,začal".
DĚKUJI VŠEM – Pavel Vávra
Foto z akce najdete na: http://hasiciveseli.rajce.idnes.cz/…li_7.9.2013/- (bude se doplňovat). Z celé akce bude k vytvořen asi hodinový film na CD, zájemci se můžou přihlásit na obci nebo na : sdhveseli@seznam.cz nebo 731 490 971.