2020 - Tři králové

2020 - Tři králové

Tříkrálová sbírka Podařil se vybrat výtěžek ve výši 26 111 Kč.