Obec Dalečín

obrazek

Obec Dalečín se nachází na východním okraji Českomoravské vrchoviny v sevřeném údolí horního toku řeky Svratky při prahu vodárenské nádrže Vír.

K obci náleží místní části Veselí a Hluboké, které se rozkládají na levobřežních svazích VN Vír.

Krajina v okolí obce se jeví atraktivní z hlediska rekreačního využití a turistiky. O ekologické kvalitě území svědčí i skutečnost, že byla zařazena do přírodního parku Svratecká hornatina.

Jelikož převážná část území obce leží ve 2. pásmu hygienické ochrany VN Vír je zde utlumen hospodářský rozvoj.

Základní údaje

Počet obyvatel : 659 (Dalečín-543, Hluboké-37, Veselí-79) k 1.1.2018
Rozloha: 1630 ha
Počet katastrů: 3
Pošta: ano
Praktický lékař: ano
Mateřská škola: ano
Prodejna potravin: ano
Nižší základní škola: ano
Veřejná knihovna: ano
Pohostinství: ano
Kulturní zařízení: ano
Dopravní spojení: autobus
Hřiště – kopaná, tenis, volejba

Fotografie

obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek