Povinné informace

Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle vyhlášky ministerstva vnitra č. 442/2006 Sb.

1. Název:

Obec Dalečín

2. Důvod a způsob založení:

Zákon 128/2000Sb. o obcích (obecních zřízeních)

3. Organizační struktura:

Starosta: Ing. Pavel Kadlec
Místostarostka: Věra Šťastná
Pracovnice úřadu: Jana Gloserová
Příspěvková organizace: Základní a Mateřská škola Dalečín

4.Kontaktní spojení

4.1. Poštovní adresa:

Obec Dalečín
Dalečín č. 30
592 41 Dalečín

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

viz poštovní adresa

4.3. Úřední hodiny:

Pondělí, středa 7:30 – 11:00, 11:30 – 16:00

4.4. Telefonní čísla:

Kancelář – tel.: 566 573 121
Starosta – mobil. tel.: 603 487 566
Místostarosta – mobil. tel.: 728 217 590

4.5. Číslo faxu:

Fax.: 566 573 121

4.6. Adresa internetové stránky:

www.dalecin.cz

4.7. Adresa elektronické podatelny:

oudalecin@wo.cz

4.8. Adresa datové schránky:

9rrbkrk

5. Případné platby lze poukázat:

ČSOB, a.s., pobočka Žďár nad Sázavou, č.ú.: 150034740/0300

6. IČ:

00294179

7. DIČ:

CZ 00294179

8. Dokumenty

8.1. Dokumenty:

Schválený územní plán obce Dalečín je k nahlédnutí na Obecním úřadě Dalečín.
Základní členění území a textovou část naleznete zde: „UPD“

8.2. Rozpočet:

Schválený rozpočet obce na rok 2018 naleznete zde:
http://www.dalecin.cz/…-pri-web.pdf
http://www.dalecin.cz/…-vyd-web.pdf
http://www.dalecin.cz/…-fin-web.pdf

9. Žádosti o informace:

Postup pro podání žádosti o informaci dle zák.106/1999 Sb. naleznete zde: „Žádost“

10. Formuláře:

Formuláře ke stažení naleznete zde: „Formuláře“

11. Návod pro řešení životních situací:

Řešení životní situace“

12. Předpisy:

12.1. Nejdůležitější používané předpisy:

„Často používané předpisy“

12.2. Vydané právní předpisy:

Právní předpisy vydané obcí Dalečín naleznete zde: „Vyhlášky“

13. Úhrady za poskytování informací:

Informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., poskytuje obec Dalečín bezplatně.

14. Licenční smlouvy:

Nejsou

15. Výroční zprávu podle zák.106/1999 Sb. najdete zde:

http://www.dalecin.cz/…rok-2017.pdf

16. Informaci o funkci pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde:

http://www.dalecin.cz/…overenec.pdf

17. Informace o zpracování obecních údajů najdete zde:

http://www.dalecin.cz/…a-ni-osu.pdf

18. Žádost o přístup k osobním informacím najdete zde:

Žádost o přístup k osobním informacím