Kulturní akce

XX. Ples ZŠ a MŠ Dalečín
I když je únor nejkratší měsíc v roce, poskytl nám letos spoustu příležitostí k vyžití.
Všichni jsme sledovali ZOH v jižní Koreji a prožívali úspěchy našich sportovců.
U nás v Dalečíně voněl jelítky a slivovicí. Poslední únorová sobota patřila
tradičnímu plesu, který slavil letos 20. narozeniny. Předtančením dětí ze ZŠ byl zahájen,
nechyběl ani narozeninový dort a nostalgické vzpomínky na začátky, kdy nám hrával
na harmoniku pan Černý a svíčkovou vařil Venda Korábek. Hojně byl během večera navštěvován plesový šenk, jídelna i letecký fotokoutek. S netrpělivostí byla očekávána
půlnoc.Na parket svými drobnými krůčky přicupitaly „geiši“ s bílými obličeji a rudě
namalovanými pusinkami. Písnička Mimořádná linka Praha – Tokio od Hany Zagorové
a vystoupení 13 místních žen strhlo k potlesku všech přítomných v sále.
Letošní 20. ples se opět vydařil. Děkujeme všem, kteří pomohli s obsluhou a organizací plesu.
Za vydělané peníze se zakoupí do školy tablety, počítačový program do ŠD
a školní dresy. (zš)
Foto najdete zde: Ples
.

Malá knihovnická slavnost 2017
Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě pořádala 22. listopadu již šestnáctým rokem „Malou knihovnickou slavnost“, na které se snaží ocenit záslužnou práci knihovníků neprofesionálních knihoven v Kraji Vysočina.
Titul „Knihovna Vysočiny 2017 – ocenění II. stupně“ získala Místní knihovna v Dalečíně, která se svými výsledky řadí dlouhodobě k těm nejlepším v našem kraji. Od roku 1995 vede knihovnu paní Renata Mičková. To znamená, že i ten první titul Knihovna Vysočiny 2008, získala pod vedením této mladé knihovnice. A jak hodnotí svoji dosavadní činnost sama knihovnice: „První zlomovou událostí bylo zahájení půjčování knih z výměnného fondu žďárské knihovny. Do knihovny se dostaly nové knihy, které přilákaly další čtenáře. Fungování knihovny bez výměnného fondu si nedovedu představit. Druhou důležitou událostí bylo přestěhování knihovny do větších prostor. Naskytla se tak možnost pořádání výstav, výtvarných dílniček atd.“ Ze žďárské knihovny si paní Mičková půjčuje i zvukové dokumenty pro nevidomé. Spolupracuje také s Městskou knihovnou v Bystřici nad Pernštejnem. S místní ZŠ se střídá v pořádání akce „Bystřicko čte dětem“. Během roku mohou obyvatelé obce navštívit zajímavé výstavy, besedy a v neposlední řadě i tzv. „dílničky“, které jsou určené především dětem. Kromě klasického půjčování knih a časopisů funguje i donášková služba občanům, pro které je docházení do knihovny ze zdravotních důvodů obtížné. Příkladná je rovněž spolupráce s obecním úřadem a dostatečné finanční zabezpečení, které umožňuje nákup nových knih i záviděníhodných 17 titulů periodik. Přání paní knihovnice na závěr: „Za sebe bych si moc přála, aby knihovna nebyla jen místem, kde se půjčují knihy, ale aby byla místem, kde se lidé setkávají, povídají si a kam se rádi vracejí.“ Pod vedením paní Renaty Mičkové se knihovna stala skutečně fungujícím a příjemným místem pro zábavu i vzdělávání.
(Knihovna M. J. Sychry Žďár nad Sázavou)

obrazek obrazek obrazek obrazek

Pohádkový les
Vypravit se do pohádkového lesa? Tak to chce kus odvahy – vždyť nikdo neví, co ho tam čeká! Ale kdo šel s námi, bát se nemusel. Do našeho lesa jsme pustili jen postavičky z českých pohádek. A ty, jak je všeobecně známo, jsou na všechny pocestné hodné, laskavé, a milé. Je sice pravda, že vyžadovaly po dětech splnění různých úkolů, ale my dobře víme, že u nás máme děti šikulky a tak pro ně nebylo těžké jejich přání plnit. Cesta dlouhá více jak 2km rychle ubíhala. Zvláště, když děti občas dostaly něco sladkého na zub a na dvanácti zastávkách se našlo vždy nějaké překvapení. Všech 76 dětí zapsaných na startu prošlo cílem a bylo řádně odměněno sladkým balíčkem. K odměně patřil i párek, který si děti opekly nad ohněm. Mastné pusinky dětí potvrdily známou skutečnost, že na čerstvém vzduchu pořádně vyhládne a pak lépe chutná. K dokreslení příjemně stráveného nedělního odpoledne jsme potřebovali i pěkné počasí, a to nám vyšlo opravdu jen o ,,fous". Poslední skupinka malinko zmokla, ale ani tím si nikdo moc nenechal zkazit dobrou náladu. Snad mi nebudou mít za zlé zúčastněné děti ani jejich rodiče, když jejich jménem poděkuji všem pohádkovým postavám, které si udělaly čas aby nás potěšily a pobavily. Myslím, že jim se to povedlo a všichni byli spokojení.
PS: Milé děti, líný Honza přece jen slezl z pece dolů. Čím se to stalo, se nám nepodařilo vypátrat, ale byl viděn v místním obchodě! (vš)
Foto najdete zde: Pohádka

.

Vítání občánků
V neděli 11.června se v kulturním domě uskutečnilo vítání nových občánků narozených v roce 2016 a 2017 v Dalečíně, Hlubokém a ve Veselí. Dostavilo se všech 11 pozvaných rodičů i s tím nejdražším co jim život daroval, se svými dětmi. Tentokrát měli velkou převahu kluci. Narodilo se jich deset a jenom jedna holčička.
Malá slavnost začala vystoupením žáků naší školy, následoval projev pana starosty a podpisy rodičů do pamětní knihy. Všechny maminky si odnesly hezkou květinu, nový občánek dostal peněžní dar. Po společném fotografování si ještě několik rodin posedělo u kávy a malého občerstvení. Novým občánkům i jejich rodičům přejeme hodně zdraví a dlouhý a spokojený život ve své rodné obci. (vs)
Foto najdete zde: Vítání

.

Hurá na prázdniny!
V neděli 2.7. bylo v areálu na Bahnech pořádně živo. Konalo se tam totiž zábavné odpoledne pro děti. Nezasvěcenému pozorovateli mohl krásně zelený prostor připadat jako včelí rojení, protože pohrát si přišli hlavně ti úplně nejmladší obyvatelé Dalečína. I když ještě ráno nám počasí ukazovalo svoji horší tvář v podobě deště, tak odpoledne se už nad námi svatý Petr ustrnul a dětem zařídil sluníčko. Vytvořil tak ideální podmínky na nejrůznější hraní, soutěžení, skákání, běhání, lezení a všelijaké ,,blbnutí". Všechny tyto aktivity byly odměňovány penízky, které se daly proměnit v našem supermarketu za sladkosti nebo drobné hračky. K tomu nám celé odpoledne DJ Hamerský pouštěl hezké písničky a tak měly děti opravdu hodně prostoru k pořádnému řádění. A když na někoho už přece jen lezla únava z toho neustálého pohybu, mohl se osvěžit u okénka s občerstvením a načerpat tak nové síly. Po příjemně prožitém odpoledni jsme si mohli říct, že nám ty prázdniny hezky začaly. Teď už se ale kvapem blíží jejich druhá polovina a to je ještě pořád dost času si je pěkně užít!
Děkujeme všem, kteří nám pomohli zásobovat náš supermarket, nemenší poděkování patří dobrovolníkům, kteří zařídili, aby vše proběhlo bez větších závad. Děkujeme. (vš)
Foto najdete zde: Dětský den

.

Setkání harmonikářů
V neděli 7.května se do kulturního domu v Dalečíně sjelo 32 harmonikářů, aby potěšili lidovými písničkami sebe i početné obecenstvo. Sraz milovníků harmonik a heligonek se u nás konal už po deváté a stále si zachovává hojnou přízeň posluchačů. Jsme rádi, že mezi vystupujícími máme i každoročně místní účastníky  – p. Zdeňka Černého, p. Josefa Trnku a p. učitelku Danu Makovskou se svými žáky.
Posluchači v zaplněném sále se náramně bavili, společně si zazpívali a našly se i tančící páry. Příjemnou pohodu vkusně podporoval moderátor pan Štefáček z Nového Města na Moravě, který celé odpoledne provázel slovem.
Děkujeme všem učinkujícím za hezké vystoupení. Znovu jsme se ujistili, že lidová písnička má i v dnešní době mezi námi pevné místo a vystoupení 13-ti malých harmonikářů nám dává naději, že i mít bude. Můžeme se už teď těšit, že si vše příští rok zopakujeme. (vš)
Foto najdete zde: Harmonikáři

.

Pálení čarodejnic
Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk. Noc z 30.dubna na 1.května se pokládá za magickou. Dříve se věřilo, že se v tuto dobu otevírají jeskyně a skály, ve kterých jsou ukryty poklady. Lidé se scházeli u zapálených ohňů, vyhazovali hořící košťata do výšky , aby zahnali zlé duchy a rozehnali temné síly. Přeskakování ohně mělo zajistit mládí, popelu z těchto ohňů se přisuzovala zvláštní moc – měl zvyšovat úrodu a plodnost.. . Našli bychom ještě mnoho dávných zvyků a významů, které se této noci přikládaly.
Je však hezké, že se i u nás tato tradice také dochovala. Už sice nikdo nechodí do jeskyně hledat poklad a ani nezahání zlé duchy , ale u zapáleného ohně se sejdeme. Pálení čarodejnic patří neodmyslitelně k vítání jara. Letos nám to trošku stížila opravdu velká zima, ale v blízkosti ohně , s párkem a svařáčkem v ruce, se dalo docela dobře vydržet.
A jestli se všechny ženy a dívky dočkaly prvomájového polibku pod rozkvetlou střešní, to se už asi sotva dozvíme.(vš)
Foto najdete zde: Čarodejnice

.

Na DĚTSKÉM KARNEVALU se i letos předvedlo mnoho krásných masek V neděli 22. ledna v kulturním domě v Dalečíně bylo pro děti a jejich rodiče připraveno odpoledne plné zábavy všeho druhu. Dvacátý dětský maškarní karneval proběhl opět v duchu nejrůznějších masek, hudby, tance, soutěží a nejednoho překvapení. Karneval byl zahájen společným fotografováním. Nechyběla tradiční promenáda a vyhodnocení nejzdařilejších masek – MAKOVÁ PANENKA, RÁKOSNÍČEK, SNĚHURKA, ČARODĚJKA, VČELÍ MEDVÍDCI, PAT A MAT, PRINC BAJAJA, BIATLONISTKA GÁBINA, INDIÁNKA… Také o zajímavé hry a soutěže nebyla nouze. Děti se zhostily všech úkolů na jedničku. Motivací byla sladká odměna.
obrazek obrazek obrazek
obrazek

.

Čtení dětem v Dalečíně
Knižní trh je zasycen knihami všech možných žánrů, na které si jen pomyslíte. Možná právě toto množství leká některé děti jít si vybrat tu správnou knížku, která by se jim líbila.
Naše škola se již po několikáté zapojila do projektu „Bystřicko čte dětem“. Jako první četla dětem paní vychovatelka Gerišerová z knihy Detektiv Klubko, který řešil záhadu ztrácejících se předmětů v zábavním parku Jízda duchů. Kdo pozorně poslouchal, neměl potíže odpovídat na otázkový kvíz a pomocí lupy odhalil pachatele.
Na druhé čtení jsme pozvali spisovatelku Michaelu Fišarovu, jejíž kniha Nikolina cesta získala ocenění „Zlatá stuha 2013“ za nejlepší knihu pro mládež. Nejprve nám paní spisovatelka společně s Miroslavem Reilem představila knihu A – Ž půjdeš do školy. Vždy každá kapitola je věnována jednomu písmenu abecedy. To byste koukali, co vlastně znamená jenom obyčejná zkratka WC. Potom už byla jejich a naše pozornost věnována knize Náš dvůr má tajemství, na které narazí parta kamarádů pražské periferie.
Naše čtení bylo zakončeno ruskými pohádkami Krása nesmírná v podání evangelického faráře Michaela Erdingera. Ten měl pro děti, kromě předčítání, připraveny různé hry. Zejména hru Trůn moudrosti a hlouposti si děti velmi oblíbily.
Celý projekt, který u nás probíhal v týdnu od 16. 1. – 20. 1. 2017, jsme ukončili sladkým
pohoštěním. (ZŠ)
Foto najdete zde: Čtení dětem

.
------------------------------------ 2016 --------------------------------------
.

Rozsvěcování vánočního stromečku
Blíží se Vánoce, svátky, o kterých se říká, že jsou nejkrásnějšími v roce. Je pravda, že mají své velké kouzlo a nezaměnitelnou atmosféru. Sváteční čas nastává první adventní nedělí, která letos připadala na 27.listopadu. Sešli jsme se proto v páteční podvečer, abychom se společně zúčastnili rozsvícení vánočního stromečku. Ve stejný okamžik se rozsvítila kometa na našem zámku a žárovka v betlémě osvětlila slaměné postavičky. Pan farář Vybíhal uvedl poutavou řečí o adventním čase krátký kulturní program. V něm vystoupily děti ze školky a školy a svoje milé vystoupení zakončily zpěvem vánočních písní. Příjemnou atmosféru dokonale doplňovala všude se linoucí vůně punče a svařeného vína, málokdo prošel okolo stánku, aniž by ochutnal tradiční zázvorky, perníčky a vánočku. To všechno bylo připraveno hlavně proto, abychom se na chvíli pozastavili a uvědomili si, že doba adventní právě začala. Hojná účast návštěvníků svědčí o tom, že se toto krátké setkání sousedů stává oblíbeným. Do vánoc zbývá už jen krátký čas, tak ať tu krásnou dobu těšení se na vánoce prožijeme v klidu, bez zbytečného shonu a hlavně ve zdraví. (vš)
Foto najdete zde: Vánoční strom

.

Koncert žáků ZUŠ
Letošní podzimní koncert hudební třídy v Dalečíně (ZUŠ Bystřice n. P.) připadl na 27. listopadu 2016, tedy zároveň i na první adventní neděli. Sestavili jsme ho proto do dvou hudebních bloků. Ten první obsahoval drobné skladbičky, lidové písně a díla z oblasti populární a vážné hudby, ten druhý lidové koledy, písně a pastorely, které zahráli a zazpívali ti nejmenší žáčkové sólově nebo ve skupince. Nechyběly ani populární Jingle bells v podání dětí akordeonové souborové přípravky. Hodinové vystoupení shlédla se zájmem ředitelka naší školy p. Mgr. Milada Krásenská i přítomní posluchači, kteří odměňovali malé hráče hojným potleskem. O výzdobu malého sálu KD se nám letos postarala paní Alexandra Gerišerová s dětmi školní družiny ZŠ Dalečín. Mimo jiné byly velmi povedené škrabošky na maškarní ples, dráčci, krmítko s ptáčky či veselý sněhulák. (dm)
koncert-2016

.

Pohádkový les
Pomyslnou tečku za bezstarostným letním řáděním udělaly děti v sobotu 10.září, a to tím, že se vydaly na výlet do blízkého okolí Dalečína. A nebyl to výlet ledajaký, protože tou dobou byl les plný pohádkových bytostí. Odstartovat za nezvykle horkého odpoledne nedělalo problém nikomu. Ovšem lovit v paměti jak se která pohádková postavička jmenuje a do které pohádky patří, to už bylo leckdy těžší. Nicméně všichni se skvěle vypořádaly s připravenými úkoly. Dokázaly, že umí skákat, hejkat, lézt, hledat, malovat, šněrovat, navlékat. A tak na posledním stanovišti naše pohádková babička naznala, že to s našimi dětmi a jejich znalostmi českých pohádek není zas tak zlé a zalovila ve svém hlubokém kapsáři a odměnila každého malým sladkým balíčkem. V cíli snad nikdo neodmítl opečený buřtík a chvilku odpočinku po namáhavé cestě. Za zmínku stojí i výkon rodičů, kteří objeli celou krkolomnou trasu i s kočárky.
Děkujeme všem za výbornou přípravu dětského odpoledne. Že se vše povedlo a děti byly spokojené, prozradily rozesmáté tváře dětí i jejich rodičů a v neposlední řadě i samotných organizátorů. (vš)
Foto najdete zde: Pohádkový les

.

Dětské odpoledne
Stalo se už skoro tradicí, že předzvěstí ,,velkých " prázdnin je i uspořádání dětského odpoledne. Ne jinak tomu bylo i letos a tak se v sobotu 25.6.2016 krásně upravené výletiště na Bahnech proměnilo na chvíli v jedno velké dětské hřiště. Chvílemi trošku připomínalo mraveniště, protože si přišly pohrát hlavně ty úplně nejmenší děti. Příležitostí pro nejrůznější hraní bylo dost a tak snad jediná kaňka na celém odpoledni bylo opravdu velké horko. I s tím jsme si však dokázali poradit – od čeho máme místí hasiče! Přijeli s cisternou a nejenže si děti mohly všechno hasičské příslušenství prohlédnout a osahat, ale hlavně se z jejich proudnic snášela voda, tolik očekávané osvěžení. Všichni sice neodcházeli domů čistí, suší a upravení, ale to přece k prázdninám patří. Jídla , pití i sladkostí bylo také dost, tak i v tom horku to bylo nakonec pěkně strávené odpoledne. (vš)
Foto najdete zde: Dětský den

.

Setkání harmonikářů v Dalečíně
Jak ten čas letí! Už po osmé se v neděli 1.května 2016 setkali v místním kulturním domě přátelé a příznivci harmonik. A že jich nebylo málo – 31 harmonikářů a plný sál posluchačů. Během odpoledne se na podiu vystřídaly všechny věkové kategorie amatérských hráčů. Vždyť setkání harmonikářů je pro mnohé z nich jedna z mála příležitostí, kdy mohou vystoupit před obecenstvo a předvést ostatním, co se naučili. Jako odměna se může brát potlesk spokojených posluchačů, k radosti ze hry přispěl i sborový zpěv publika. No a doufejme, že radost udělala i malá pozornost od pořadatele – Obecního úřadu v Dalečíně. Každý vystupující si odnesl pamětní list a láhev dobrého vína. Přece je známo, že víno a pěkná písnička od pradávna patří k sobě. Za slovního doprovodu pana Štefáčka nedělní odpoledne příjemně uplynulo a v podvečer jsme se rozcházeli s ujištěním, že staré české písničky se jen tak nezapomenou. (vš)
Foto najdete zde: Harmonikáři

.

Zase je nás o něco víc!
V neděli 20.3.2016 byly prostory kulturního domu poctěny vzácnou návštěvou. Pozvání sem přijali rodiče spolu se svými ratolestmi, aby se zúčastnili vítání občánků. Vítání občánků je slavnostní obřad, při němž je malé dítě slavnostně uvedeno do života obce a tak pan starosta po krátkém projevu přijal mezi ,,dalečáky" 6 děvčat a 5 kluků. Pozdravit své nejmladší kamarády přišly děti z místní školy. Pod vedením paní ředitelky si pro ně připravily pásmo písniček a básniček. Poté následoval podpis rodičů do pamětní knihy, předání peněžního daru a převzetí knížky s věnováním. Každá maminka si odnesla květinu. Malá slavnost byla zakončena krátkým posezením u občerstvení.
Rodičům přejeme, aby byli obdařeny velkou mírou trpělivosti při výchově, dětem, ať vždy najdou pevné zázemí ve svých rodinách, všem pak především zdraví a mnoho radosti.
Děkujeme paní Ivetě Svobodové za pořízení pěkných fotografií, dětem ze školy i pani učitelkám za přípravu a předvedení milého vystoupení. (vš)
Foto najdete zde: Vítání

.

Ples 2016
Letošní ročník dalečínského plesu byl výjimečný. Celý večer se nesl v královském duchu, jehož inspirací bylo 700. výročí narození Karla IV. Korunkové dekorace, královské oblečení moderátorky, velice oblíbený fotokoutek s královskými obleky a atributy, to byly jen některé z novinek letošního ročníku. Sál kulturního domu byl zaplněn více než mnohá nádvoří při korunovaci, a tak příjemnou společenskou atmosféru prožívali někteří až do ranních hodin.
I přes mnohé inovace nechyběla tradiční tombola a všemi očekávané půlnoční překvapení. Někdo si odnesl půl prasete, jiný papírek s vtipnou glosou či minimálně jistotu, že mít boky jako skříň nevadí. Všichni pak jistě odcházeli s pocitem příjemného plesového večera, který již roky nedílně patří k dalečínskému dění. (Michael Erdinger)
Za naši školu bychom rádi poděkovali sponzorům i těm, kteří pomohli při organizaci a zajištění plesu. Výtěžek z plesu bude použit na zakoupení fotoaparátu do ZŠ a herního vybavení ŠD. Část financí z plesu byla věnována sdružení „Usměváčci“, kulturní komisi OU Dalečín, MŠ Dalečín a k hrazení nákladů s plesem spojených (10% z výtěžku vstupného, otop + pronájem KD, autorská práva). Z financí je přispíváno také dětem na akce, které organizuje škola během školního roku (uspávání broučků, vánoční jarmark, Den matek, besídky pro důchodce,…) i na dopravu dětí do divadel, na výlety. Část výtěžku je vždy ponechána v rezervě na organizační a materiální zajištění plesu v dalším roce. (ZŠ)

.

Dalečín čte dětem 2016
V polovině února jsme se opět po roce setkali na čtení pro děti v rámci projektu Bystřicko čte dětem. I letošní ročník si vzala pod patronát knihovna. V úterý večer jsme se seznámili s lichožrouty. Příběh ze stejnojmenné knihy P. Šruta nám přijela vyprávět Mgr. Dana Groulíková. Její vyprávění doslova zvedlo děti židlí a nenechalo je chvíli v klidu. Mnozí z nás dospěli k zjištění, že nějakého toho lichožrouta doma také mají. V připravené výtvarné dílničce si děti vytvořily strašidlo z ponožky.
O program čtvrtečního večera se postaral Ing. František Faktor, který si pro děti připravil čtení z knihy A. Mádrové Po stopách lišáčka, veverky a králíčka. Součástí bylo i promítání obrázků a fotografií. Překvapením večera pro všechny byl živý netopýr, kterého si děti mohly důkladně prohlédnout. V závěru večera dostaly časopis Sluníčko nebo Mateřídouška. Děti si také pochutnaly na sladkém medovníku, který byl nápovědou pro to, co je čeká v pátek v knihovně.
Projekt finančně podpořila společnost E.on, Kraj Vysočina a Obec Dalečín.
(rm)
Foto najdete zde: Čtení dětem

.

Vepříkové hody
Již třetím rokem se uskutečnila v sobotu 13. 2. v kulturním domě v Dalečíně „obecní zabijačka“ spojená s koštem destilátů. Stejně jako v předchozích letech proběhla akce v dobré náladě, bez škody na majetku a úhony na zdraví. Jenom nám v kulturním domě přibylo jedno jízdní kolo, o které se dosud nikdo nehlásí. Kromě tradičních zabijačkových pochutin, po kterých se jako vždy rychle zaprášilo, byla letošní akce obohacena o promítání starých fotografií a filmů z Dalečína, dnes již skutečně pro pamětníky. Ty sklidily velký ohlas, a to nejen mezi staršími, ale i mezi mládeží. Věříme, že se najde víc příležitostí pro jejich promítnutí. Košt se uskuteční opět příští rok a určitě přibude i něco nového. Spolu s vámi se těšíme se na další ročník, tak na shledanou. (pk)
Foto najdete zde: Košt

.

HALÓ, PANE KARNEVALE, RAČTE DÁLE, RAČTE DÁLE…..
V neděli 24.ledna se konal v KD v Dalečíně již dvacátý dětský karneval. Ve vyzdobeném sále se sešli princezny, berušky, piráti, Hurvínek, Červená Karkulka…
Bylo velice obtížné vybrat a odměnit nejkrásnější masky. Všichni byli oceněni drobnou sladkostí a velkým potleskem.
Radost dětem udělala i výhra v tombole, kterou pro ně připravili rodiče spolu s MŠ a ZŠ. Poděkování patří také podniku WERA, Svratecko a.s., Kadeřnictví Hana Vraspírová, LIŠTY D.Prokůpková, OU Dalečín, p.Havlíkové, p.Stránské, p.Hollé.
O veselé soutěžení a zábavu se postaral DJ David Hamerský.
Děkujeme všem dětem a rodičům, kteří se přišli pobavit a vytvořili na karnevale skvělou atmosféru. Na shledanou pane KARNEVALE zase příští rok. (MŠ Dalečín)
Foto najdete zde: Maškarní

.

------------------------------------ 2015 --------------------------------------
.

Předadventní beseda s Kamilou Skopovou
V neděli 22. listopadu se v Kulturním domě v Dalečíně konala beseda s etnografkou spisovatelkou a výtvarnicí Kamilou Skopovou. Paní Kamila Skopová se dlouhodobě věnuje studiu života a obyčejů našich předků a dokáže o nich velmi zajímavě a poutavě vyprávět. Vzhledem k nadcházejícímu adventu byla beseda zaměřena především na období adventu a vánočních svátků, ale paní Skopová vyprávěla i o všedních dnech a starostech lidí v 19. století. A nebylo to jen nějaké nostalgické a zidealizované povídání, ale paní Skopová s vlídným nadhledem mluvila i o prohřešcích našich předků (byli to také jen lidé!).
Paní Skopová je původní profesí výtvarnice a studiem národopisu se zabývá více než 40 let. své bohaté znalosti si nenechává pro sebe, ale aktivně spolupracuje s folklorními soubory, školí jejich vedoucí, pořádá výstavy a besedy. A díky svému výtvarnému a spisovatelskému talentu píše a ilustruje velmi zajímavé národopisné knihy. Z jedné z těchto knih přečetla autorka kapitolu o průběhu adventu na vesnici 19. století, ve které byly zajímavým způsobem popsány předvánoční obyčeje. Pak následovala volná beseda a „autogramiáda“, neboť účastníci besedy si mohli zakoupit a nechat podepsat některou z autorčiných knih, mezi kterými nechyběly ani autorkou vyzkoušené staročeské kuchařské recepty.
Akci, která se téměř třem desítkám účastníků velmi líbila, uspořádaly vedoucí místní knihovny paní Renata Mičková a místostarostka paní Věra Šťastná. Jim patří velký dík nejen za zorganizování a přípravu zdařilé akce, ale i za velmi chutné cukroví a pečivo, které samy napekly a které přispělo k navození příjemné předvánoční atmosféry. Paní Skopové se podle jejích slov v Dalečině velmi líbilo a ocenila zejména přítomnost mladých lidí, kteří se podobných akcí většinou nezúčastňují. Přitom uchovávání kultury a odkazu našich předků je podle jejích slov to hlavní a asi i jediné, co může udržet český národ pohromadě ve značně nejisté budoucnosti evropských zemí. -ff-
p1100393

.

Pohádkový les
V sobotu večer 12. 9. 2015 si ,,Hradisko“na chvíli přivlastnily děti. A právem, vždyť tam byl start i cíl jejich pohádkového výletu večerním lesem.
Děti se na trasu vydávaly po malých skupinkách, z nichž první vycházely ještě za světla, ty poslední už za úplné tmy. Pro ně to byla opravdová stezka odvahy, kterou jsme ani neplánovali, ale velký počet startujících dětí to určil za nás. A když k tomu dodáme, že v některých úsecích děti posbíraly světelná označení směru cesty, tak zvláště lesní úseky byly opravdu jen pro silné nátury. Naštěstí všechno dobře dopadlo, nikomu se nic nestalo, snad ani ten strach nezanechal žádné následky a tak si děti mohly celý večer opravdu užít. Všech dvanáct stanovišť bylo obsazeno pohádkovými postavičkami, které po dětech vyžadovaly splnění různých úkolů a zadání, leckdy za drobnou odměnu. Každý, kdo se prokousal až do cíle, si odnesl nějakou tu sladkost, k chuti přišel i opečený párek.
Děti mohly usínat s fůrou zážitků a se zjištěním, že ve světě pohádek je vše v pořádku. My dospělí zase s dobrým pocitem, že náročná příprava celé akce nebyla marná a udělala těm malým človíčkům radost. Zbývá jen dodat, že celou akci finančně podpořila Obec Dalečín. (vš)
Foto najdete zde: Jakubská pouť

.

Pěkná Jakubská pouť
Letos stejně jako loni píši do novinek já – Jarka Hollá, ale důvod mého psaní je zcela opačný jak minulý rok.
Nádherná pouť: krásné slunné počasí, voda nepřestala téct, jídla i pití dost, sobotní hudba s Jásalkou byla velmi povedená, účast lidí na tancovačce byla optimální a myslím, že se to všem líbilo. Potěšil mne i nedělní řemeslný jarmark se spoustou stánků na hradisku i hudební program s hojností návštěvníků. Zvlášť pak křest knihy o Dalečíně byl velmi zdařilý a sama kniha je nádherná.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem pořadatelům včele s panem starostou a zastupitelům za perfektní přípravu i organizaci během celé neděle. (Jarka Hollá)
Foto najdete zde: Jakubská pouť

.

letni-kino-2015

.

Odpoledne pro děti
Sobota před velkými prázdninami je u nás v Dalečíně po mnoho let věnována hlavně dětem. Ne jinak tomu bylo i letos a tak jsme se sešli Na Bahnech, abychom si mohli hrát, soutěžit, skákat, vozit se nebo jen tak ,,blbnout“. K tomu všemu nám posloužily v první řadě hry a soutěže, které si pro ně připravili pořadatelé, koně, horolezecká stěna, trampolína, skákací hrad (v našem případě to byl skákací pejsek). Také naše pozvání přijal Klub kynologů z Bystřice n.P. a ukázali nám, jak se dají vycvičit naši čtyřnozí kamarádi – psi. Při pohledu na jejich vystoupení si jistě mnozí rodiče v duchu přáli, aby tak bezchybně poslouchali i jejich ratolesti. Ale od toho jsou to děti, aby se řídily svým nedokonalým rozumem a tak drobnou odměnu si ,,koupil“ každý bez rozdílu poslušnosti. Předprázdninovou atmosféru vkusně doplňoval DJ Hamerský, dobré bylo i občerstvení, počasí to také nezkazilo a tak je možné konstatovat, že se celé odpoledne vydařilo. Bez koho by to ale opravdu nešlo, jsou rodiče dnes už odrostlých dětí, kteří několik let pod záštitou Obce akce pro děti zcela nezištně připravují. Děkujeme. (vš)
Foto najdete zde: Dětský den

.

Koncert ke Dni matek
Už tradičně hrajeme v květnu maminkám. Letos jsme uvili pomyslnou hudební kytičku ze samých pěkných písniček a skladbiček a předali ji na koncertu v kulturním domě v neděli 17. května odpoledne. Ti nejmenší zazpívali a pro zpestření programu vystoupila taneční skupina Rozárky z Jimramova, kterou vede p. Sedláková. Snad se nám podařilo, tak jako v minulých letech, potěšit všechny, kteří si nás přišli poslechnout. (Dana Makovská)

.

Den matek v Dalečíně
Druhá květnová neděle patří vždy maminkám. Slaví svůj svátek. V Dalečíně jsme pro ně připravili několik akcí. Už 6. května slavilo 16 žen aktivně sportem. V tělocvičně ZŠ si zacvičily pilates. Při pomalém, ale určitě účinném cvičení, jsme využily všechny sportovní pomůcky, které pro nás přichystala velmi příjemná cvičitelka pilates Olinka Konigová. Podkládaly jsme si hlavu míčem, masírovaly jsme se válcem, cvičily na „bosu“, zapojovaly jsme více či méně používané svalové skupiny. Hodina uběhla velmi rychle. Nakonec jsme se odměnily jahodovým koktejlem. Druhý den, 7. května, byly do školy pozvány babičky. Pro ty si připravily svůj program plný písniček, básniček a tanečků děti MŠ a ZŠ Dalečín. K příjemné pohodě přispělo i harmonikářské vystoupení p. Černého. Oslavy Dne matek byly zakončeny 12. května odpolední besídkou dětí MŠ. (ZŠ)
Foto najdete zde: Den matek

.

Setkání harmonikářů
V neděli 3. 5. 2015 se už po sedmé v Dalečíně sešli milovníci tahacích harmonik. Během odpoledne se na pódiu místního kulturního domu vystřídalo více jak 25 harmonikářů z blízkého i dalekého okolí. Pořádající obec vzorně reprezentovaly děti s paní učitelkou Danou Makovskou, dlouholetý hráč pan Zdeněk Černý a k milému překvapení všech i pan Josef Trnka, který oprášil klávesnice harmoniky po dlouhých letech. Široký repertoár hraných písniček přiměl zaplněný sál několikrát ke zpěvu a tak nedělní odpoledne plynulo v příjemné atmosféře. Slovní doprovod pana Štefáčka a dobré občerstvení už jen doplnilo dobrou pohodu. (vs)
Foto najdete zde: Harmonikáři

.

S čerty nejsou žerty
Smích, potlesk, ale i všem dobře známé hlášky zažil v pátek 6. 3. 2015 místní kulturák. V té době nás navštívili vírští divadelní ochotníci a nabídli nám ke zhlédnutí pohádku od Boženy Němcové, S čerty nejsou žerty. Přišlo se podívat 180 diváků a zcela zaplněný sál se téměř dvě hodiny dobře bavil. Je vidět, že i v dnešní době pohádky stále „táhnou“. A proč také ne – vždyť v pohádkách vždy zvítězí dobro nad zlem a to je to, co nám v reálném životě často chybí! Děkujeme vírské partě ochotníků za zpříjemnění pátečního večera a už se těšíme na jejich příští návštěvu. (vs)
Foto najdete zde: Divadlo Vířina

.

XVII. společenský ples v Dalečíně se opět vydařil
Dne 28. 2. 2015 se kulturním domem v Dalečíně rozléhaly známé a oblíbené melodie skupiny ABC ROCK Boskovice.
Ples tradičně zahájily předtančením děti ze ZŠ. Nejdříve předvedli chlapci s halapartnami pochod zbrojnošů z filmové pohádky Zlatovláska. Pak zaplavilo taneční sál sedm párů malých tanečníků a tanečnic − dívky jako princezny v nádherných bílých šatech a kluci jako královští kuchtíci taktéž v bílém. Moc jim to slušelo. Písnička Buchet je spousta z pohádky Kouzla králů vymáčkla z oka přihlížejících nejednu slzičku dojetí. Bouřlivý potlesk svědčil o tom, že sál už je zaplněn a ples zahájen.
Za krátký čas téměř praskal „kulturák“ ve švech. S určitostí můžeme potvrdit největší účast hostů za všechny roky, co se ples pořádá. Letošní ples také navštívilo největší množství přespolních hostů, což pořadatele velice těší a děkujeme za jejich přízeň.
Muzikanti neúnavně zpívali a hráli, hosté tančili a pili, fronta u prodeje tomboly se nezmenšovala, dokud nebylo vše vyprodáno, řízky a bramborový salát se snědly, tanečnice sundávaly střevíčky s podpatky a tančily bosky, půlnoční překvapení se blížilo.
O zpestření plesu a půlnoční zábavu se opět postaraly místní ženy, tentokrát v kostýmech čuníků (J. Nohavica − Tři čuníci).
Zábava pokračovala do pozdních ranních hodin.
Pořadatelé děkují těm, co přispěli do tomboly, těm, co pomáhali při organizování a v průběhu plesu, těm, co se podíleli na úklidu kulturního domu po plesu.
A nakonec ještě pozvání na příští rok. Přátelé, zase 27. 2. 2016!!!! (rk)
Foto najdete zde: Společenský ples

.

V Dalečíně se četlo dětem
Letošní ročník akce Bystřicko čte dětem se konal v režii místní knihovny. Na programu byly tři čtecí večery. Ve středu 11. února jsme mezi nás přivítali Danču Groulíkovou z nedalekých Velkých Janovic. Převyprávěla nám příběh o tatínkovi hrdinovi, jak bojoval s drakem, zachránil všechny krasavice z města a našel si maminku. Ve výtvarné dílničce si děti namalovaly masky. V druhém čtení ve čtvrtek 12. února jsme vpluli do tajuplných vod s kapříkem Metlíkem. Dobrodružné příběhy kapříka a jeho kamarádů nám představil jejich autor Jan Opatřil. Byla to hodina plná zábavy i poučení z vodního světa. Páteční čtení bylo ve znamení překvapení.
Děkujeme všem účinkujícím za vytvoření příjemné atmosféry a všem zúčastněným za pozornost. Tuto akci finančně podpořil Kraj Vysočina, E.on a Obec Dalečín. (ls)
Foto najdete zde: Čtení dětem

.

Pohádka „O dívce, která šlápla na chléb
Zlatovláska, Pyšná princezna, Princ Bajaja, Popelka to jsou pohádky, které všichni dobře známe. Pohádka „ O dívce, která šlápla na chléb“ a kterou sehráli školáci 9.1. 2015 v KD Dalečín příliš známá není a mnozí ji viděli poprvé. Děj nás zavedl do dánské Kodaně, kde chudé děvčátko Gita zapřela svoji maminku a vychovala ji pekařka paní Ulsenová. Její příliš laskavá výchova změnila dívku v pyšnou, panovačnou slečnu. Teprve až bahenní žínka z podzemí plného bláta a špíny z lidského světa a láska Bertíka, který se ji vydal hledat, ji napravily.
V hlavních rolích se představili: Albert – Martin Černý, malý Bertík – Tomáš Novotný,
Brigita – Katrin Skalníková, malá Gita – Tereza Jelínková, paní Ulsenová – Jana Krčilová,
matka Brigity – Michaela Krčilová, strážník – Dominik Burša, bahenní žínka – Veronika Stránská, děti bahenní žínky – Marek Zedník, Natálka Vrtěnová, Adam Vrtěna, postavy z podzemí – Michal Vrtěna, David Vrtěna. (zš)
Foto najdete zde: Divadlo ZŠ

.

------------------------------------ 2014 --------------------------------------
.

pout-2014-e

.

plakat-13-st-2014

.

koncert-v-kd-5–2014

.

Setkání harmonikářů
V neděli 4.5.2014 se už po šesté sešli v kulturním domě v Dalečíně všichni, kdo vyhledávají společnost tahacích harmonik a akordeonů. Hned na úvod přišly ukázat své umění děti pod vedením pani učitelky Dany Makovské. Poté postupně uvedl moderátor pan Štefáček dalších dvacet harmonikářů, kteří svojí hrou i zpěvem potěšili početné publikum. Celé odpoledne se neslo v příjemné pohodě a při dobrém občerstvení jsme poslouchali až do večerních hodin. Děkujeme všem, kdo svojí prací přispěli k hladkému průběhu celého odpoledne. (vš)

.

Světáci v podání vírských ochotníků
V pátek 7. 3. 2014 v 19 hodin představili v kulturním domě v Dalečíně vírští ochotnici divadelní komedii Světáci. Komedie je přepisem známého filmového díla scénáristy Vratislava Blažka a režiséra Zdeňka Podskalského. Ústředním motivem úsměvného a současně trochu nostalgického příběhu tří vesnických fasádníků je jejich sen strávit alespoň jednu noc ve víru velkoměsta jako skuteční světáci. Tento pygmalionovský motiv rozvedli autoři do zcela nezvyklé míry a nechali ho vyústit do gejzíru vtipných nápadů a situační komiky. Trojici světáků doplňuje trio lehkých slečen, ze kterých se protřelá kuplířka snaží udělat dámy…

.

ples-web-2014

.

Příjďte za námi …
Dva amatérští muzikanti zahráli milovníkům lidových i tanečních písní na společném setkání a vzpomínaní.
Kde: kulturní dům Dalečín Kdy: 8.3.2014, od 14 hodin
posezeni-2014

.

Obecní zabíjačka a košt slivovic
15.února 2014 se v naší obci uskutečnila historicky první obecní zabíjačka, spojená s výrobou a následně i ochutnávkou zabíjačkových dobrot. Navečer následoval taktéž první košt slivovic.
Obě akce vzbudily veliký zájem. Po zabíjačkových výrobcích se jen zaprášilo a musíme pochválit pana řezníka, protože vše bylo výborné. Jediná chybička byla, že se nedostalo na všechny, protože z jednoho vepříka opravdu nebylo možné vyrobit dostatek pochutin pro tolik návštěvníků.
Do koštu jsme obdrželi 29 vzorků slivovic, o kterých rozhodovala devítičlenná porota a bylo vyhodnoceno pořadí šesti nejlepších v kategoriích: slivovice a ostatní destiláty. Po vyhlášení výsledků a předání zasloužených odměn měli možnost ochutnat soutěžní vzorky i ostatní .
K dobré náladě, poslechu a posléze i tanci doprovázela cimbálová kapela Púčik.
Podle návštěvnosti i ohlasů se akce velice vydařila a rádi bychom ji příští rok zopakovali.
Nebylo jednoduché vše zajistit, připravit a postarat se o bezproblémový průběh a tímto děkujeme všem, kdo se na přípravě podíleli. (jg)
Foto najdete zde: Zabíjačka

.

------------------------------------ 2013 --------------------------------------
.

Silvestr 2013
Již třetí rok se v Dalečíně loučíme se starým rokem společně v kulturním domě.
I letos se zde sešli ti, kteří nechtěli celý večer prosedět doma u televize, ale chtěli se bavit, veselit a tancovat a ve společnosti dobře naladěných lidiček přivítat nový rok. Někdo přišel v „civilu“, někdo ve veselé masce, ale každý s dobrou náladou, která vydržela do pozdních nebo spíše brzkých ranních hodin. Takže jsme do nového roku vstoupili vesele, v příjemné společnosti a snad i celý nový rok 2014 bude pro všechny pohodový a klidný. (jg)
Foto najdete zde: Silvestr

.

Osmnáctý ročník tarokového mikulášského turnaje. V sobotu 7. prosince 2013 se i přes nepřízeň počasí sešlo 52 tarokářů v dalečínské restauraci KOH-I-NOOR bohužel speciálně otevřené jen pro tento turnaj … Na prvním místě se umístil pan Jan Zemánek z Jevíčka se ziskem 367Kč. Druhý skončil František Vafka z Usobrna se zikem 329Kč. Jako třetí v pořadí skončili se shodným ziskem 323 Kč Milan Janeček z Bedřichova a Josef Knap z Brna. Dalečínští borci nehráli neboť jim chyběl čtvrtý hráč ke stolu. Poděkování patří všem sponzorům. Zdar JM za TT Dalečín
obrazek obrazek

.

Rozsvícení obecního vánočního stromu
Atmosféra Vánoc v Dalečíně je v posledních letech více a více podtrhována i v podobě vylepšených venkovních dekorací. Například slaměný Betlém, který zdárně přežil letní uskladnění a nyní opět dotváří kulisu našich Vánoc se už zdá být jejich neodmyslitelnou součástí.
Výraznou měrou k této atmosféře přispívá slavnostní akce rozsvícení vánočního stromu, kterou již podruhé pořádala v sobotu 30.listopadu naše Základní a mateřská škola.
Letošní rozsvícení bylo ve znamení velmi hezkých hudebních i pohybových představení jak našich školáků, tak i dětí ze školky. Slavnostního slova se ujal farář veselského sboru, Martin Litomiský, který velmi zajímavě promluvil o významu světla, zvláště v tomto období. Během jeho řeči došlo i k samotnému rozsvícení stromu. Hudební část pak byla doplněna o několik skvěle podaných vánočních koled, a to jak panem Husákem z LŠU Bystřice n.P., tak i paní učitelkou Makovskou s jejími žáky.
O hřejivý pocit nejen z blížících se Vánoc se postaraly stánky s (ne)alkoholickými klasickými nápoji a zdarma rozdávanými domácími perníčky či výbornými zázvorkami z dílen nadšených dobrovolnic.
Účast na slavnostním rozsvícení byla vyšší než v loňském roce, což svědčí o tom, že je tato akce vnímána velmi pozitivně. Budeme doufat, že jsme svědky zahájení nové tradice v naší obci. Všem, kteří se podíleli na přípravách akce patří velký dík, neboť přispěli k možnosti užít si příjemný večer a společně si tak připomenout, že doba adventní právě začala.
Mimochodem…kdo jste ještě nestihli napsat Ježíškovi, máte stále šanci! Pod vánočním stromem je umístěna schránka pro tyto účely. Řada občanů, resp.občánků této příležitosti již beze zbytku využila během slavnostního rozsvícení. (jj)

.

Cesta za pohádkou
Akce pro děti, nazvaná Cesta za pohádkou, by se dala brát jako poslední loučení s prázdninami. Byla totiž naplánovaná na sobotu 31.8.2013. K startovnímu stolečku se přišla zapsat celá sedmdesátka dětí. Během krátkého výletu po okolí se děti setkávaly se známými pohádkami a postavičkami z nich. Ty ale olemjdoucí výletníky nenechaly projít jen tak bez povšimnutí. V každé pohádce se musel splnit ať už těžší nebo lehčí úkol. Bez rozdílu všem se podařilo dojít bez úhony a tak v ,,cílové rovince“ na všechny čekala sladká odměna a nenašel se snad nikdo, kdo by odmítl opečený buřtík. Kdyby se dalo usuzovat ze spokojených dětských tvářiček, tak si troufnu říct, že to loučení s prázdninami nebylo nakonec zas až tak smutné. (vš)
Foto najdete zde: Konec prázdnin

.

Horká pouť 2013
Na poslední červencový víkend se mnohé z malých dalečínských, i okolních dětí těší celé léto, protože na tuto dobu připadá tradiční Svatojakubská pouť. Letošní ročník se (na rozdíl od těch minulých) vyznačoval extrémním teplem. Sluníčko svítilo od časného rána do pozdního večera a obloha byla po celé dny zcela bez mráčku. Toto horké počasí ocenili především příznivci večerních zábav, protože noci bylo přímo tropické a nebe poseté hvězdami. A protože tento rok byl naštěstí také dostatek vody pro celou obec, v neděli se v prostorách zříceniny hradu, kde se konal tradiční VIII. jarmark, objevila i provizorní sprcha. Z té měli radost zvláště rozpálené děti, ale svlažili se v ní i mnozí dospělí návštěvníci pouti. Celý víkend otevřela svým pátečním vystoupením oblíbená zábavová kapela Vendetta, v sobotu zábavu v plném proudu udržovala skupina ABC rock Boskovice. Nedělní program pak započal již v dopoledních hodinách vystoupením loutkového divadla. Koncertní odpoledne potom otevřel svým vystoupením jedinečný, jednočlenný ,,orchestr‘‘ Circus Ponorka, aneb one-man-show Honzy Ponocného, skladatele píšícího texty pro Ewu Farnu, Annu K., Lenku Dusilovou, bláznivého harmonikáře Václava Koubka, Anetu Lagerovou a mnohé další. Na jeho vynikající vystoupení navázal bystřický zpěvák Karel Hitzger. V jeho podání se Hradiskem rozezněla folková hudba. Na něj poté navázal hudebník, zpěvák a skladatel Roman Dragoun & Futurum – rocková klasika z Brna, známá především v 80. letech. Celé odpoledne i historický jarmark uzavřela neobyčejná cimbálová kapela Púčik vedená primášem Vojtěchem Konečným. Skupina po oficiálním koncertě hrála ještě dlouho do noci v prostorách hradu a vytvořila výjimečnou a veselou atmosféru na závěr celého, dlouhého a náročného pouťového víkendu. Mezitím ovšem večer na Bahnech nezačal tradiční zábavou, jak tomu bylo v minulých letech, ale koncertem. A to rockové kapely Alkehol, založené už v roce 1991 a proslulé svými hospodskými texty i hymnou pro hokejový tým Kometa Brno. Teprve po jejich vystoupení začala zábava s oblíbenou kapelou Liquid Face. Zábava potom končila až v pondělních ranních hodinách. Celá pouť se díky krásnému počasí, dobrým kapelám a především nadšeným lidem opravdu vydařila. Už teď se tak můžeme těšit na další ročník, který nás čeká zase až za rok… (mk)

.

TOLENSTEIN FEST 15.6.2013
Již III. ročník gothic rock-metalového festivalu se uskutečnil za ideálního počasí v areálu zříceniny hradu Tolenstein v obci Dalečín. Festival v letošním roce nemohl stavět základní kámen na kapele XIII.Století, proto se pořadatelé snažili rozšířit žánrovost festivalu a pozvali hned 9 kapel. Hned 3 kapely přijeli ze zahraničí, dánská kapela Illnath, němečtí Golden Apes a z polska přijel opět po roce Digital Angel. Všechny kapely odehráli velmi kvalitní vystoupení, jediným negativem festivalu byla nízká návštěvnost, pravděpodobně z důvodu konání jiných žánrově podobných festivalů a možná i díky neúčasti XIII. Století.
Ohlasy letošního ročníku jsou ale opět velmi dobré a proto se pořadatelé z místního SK DRAK Dalečín budou snažit uspořádat i další ročník a v tradici Tolenstein Festu pokračovat. Na již IV. oficiálním ročníku by se měla objevit kapela XIII. Století. Obrovký dík patří všem partnerům festivalu, bez jejichž podpory by se nemohl uskutečnit letošní ani příští ročník TF.
Generální partneři festivalu : MEGA-TEC, WERA WERK
Ostatní partneři festivalu : NOSCO, E-mont, pivovar Černá Hora, www.hasicskepotreby.cz , Kovo-ropák, O.S.A., Ditta-bar Dalečín, pekárna Jílek Unčín, Coca-Cola, Kadeřnictví na Zámku Dalečín.
Mediální partner : Radio HEY
Více: "":[http://www.tolensteinfest.cz/]

.

Letní prázdniny začaly Na Bahnech
Spousta her, dobré zábavy, sluníčko. Tak vypadala poslední červnová sobota Na Bahnech, kde proběhl tradiční dětský den. Několik desítek dětí přišlo přivítat tolik očekávané dvouměsíční prázdniny. Celé odpoledne se skákalo, běhalo, střílelo, tancovalo, lezlo, lovilo, hádalo i jezdilo. Mnoho dětí využilo příležitost svézt se na motorové čtyřkolce a alespoň na chvíli si připadat jako závodník. Ozvučení, průvodní slovo i hudbu měl ve své režii pan Hamerský. Všichni pořadatelé, kteří se starali o hladký průběh celého odpoledne doufají, že celá akce se stala pro děti inspirací a snad i trošku návodem, co všechno se dá o velkých prázdninách dělat, a že se nemusí volný čas trávit jen u monitoru počítače.
Foto najdete zde: Den 2013
.

Karneval začíná
10.března 2013 v neděli odpoledne začali do kulturního domu proudit princezny, čarodějové,
Vodníci a jiné pohádkové postavičky. Když se sál zaplnil, všechny kluky, holky i dospělé přivítal DJ David Hamerský, jako „Křemílek a Vochomůrka“. Následovala promenáda masek, které se vlnily do rytmu hudby. Vybrané masky byly vyhlášeny a slavnostně
odměněny. Celé odpoledne se nejen děti, ale i dospělí bavili při veselých soutěžích a pěkných písničkách. Děti se podělily o tombolu, kterou pro ně připravili rodiče společně s MŠ a ZŠ.
Spokojenost dětí a rodičů byla odměnou všem pořádajícím. (mš)
(Velice by jsme uvítali kdyby rodiče, kteří mají digitální fotografie z karnevalu, zaslali několik fotografií za účelem jejich prezentace na stránkách obce na email: oudalecin@wo.cz Předem děkujeme.)

.

15. DALEČÍNSKÝ PLES
Mravenečci krásní byli,
letošní ples zahájili.
Jídla, pití bylo dosti,
všichni bavili se po libosti.
Místa bylo akorát,
nikdo nemusel v koutě stát.
K tanci a k poslechu hrála zvesela
ta trpínská kapela.
Sálem se nesly melodie,
při kterých se dobře tančí i pije.
Všichni netrpělivě čekali,
aby se půlnočního překvapení
a losování hlavní tomboly dočkali.
Místní zorbové tanečnice
přenesly ples do druhé polovice.
Ten, kdo koupil šťastný los byl spokojen.
Ten, kdo nevyhrál nic, odcházel z plesu posilněn.
A vy, kteří jste tam nebyli,
vraťte se s námi při prohlížení fotek na ples na chvíli.
(zš)
Foto najdete zde: Společenský ples 2013

.

------------------------------------ 2012 --------------------------------------
.

Silvestr 2012
Rok 2012 je nenávratně pryč. Pro někoho byl méně úspěšný, pro někoho více. Ale snad každý se s ním poslední den v roce loučí a zároveň vítá ten nový, následující. Příležitost oslav je v Dalečíně hned několik. Jedna z nich se nabízí v místním ,,kulturáku“, letos připravená jako maškarní veselice. Postupně se sešlo tři desítky opravdu pěkných masek a zhruba stejný počet ,,civilů“. V hezky vyzdobeném sále a za hudebního doprovodu DJ Mirka Kaliny se podařilo vytvořit silvestrovskou náladu jak se sluší a patří. Bujaré veselí vydrželo až do ranních hodin.

.

Vánoce jsou za dveřmi
Za okny poletují sněhové vločky, čas Vánoc se kvapem blíží. Této době říkáme advent. Advent je dobou předvánoční, kdy křesťané očekávají narození Božího jezulátka, z trouby se line vůně vánočního cukroví, ženy v domácnostech uklízí a zdobí byty a okna vánočními dekoracemi a děti netrpělivě očekávají Ježíška s vánoční nadílkou.
ZŠ a MŠ v Dalečíně proto každoročně připravují vánoční jarmark. Letos proběhl v kulturním domě v pátek 30.11. a kdo se přišel podívat, určitě nelitoval. Děti zhlédly společně s rodiči a babičkami veselé vánoční pásmo. Po jeho ukončení se mohli návštěvníci občerstvit v kavárničce a ochutnat množství různých sladkých řezů a dobrot, které napekly maminky a babičky. Za to jim patří velké poděkování.
V průběhu všeho dění procházeli děti i dospělí jarmark a stoly plné všelijakého zboží se pomalu vyprazdňovaly. Nakupovaly se adventní věnce, svícny a svíčky, krásné vánoční dekorace, kosmetika, pyžama, šperky, knížky, zvířátka ze sena a další. Doufáme, že návštěvníci odcházeli spokojení.
Letos poprvé jsme také v Dalečíně u obecního úřadu slavnostně rozsvítili vánoční stromeček. K pěkné předvánoční atmosféře přispělo roztomilé vystoupení dětí z MŠ, školačky zatančily taneček na písničku Rolničky a pak zaznělo troubení trubek pod vedením pana učitele Husáka z LŠU v Bystřici n.P. Pan farář Vybíhal pronesl krátkou řeč o poslání Vánoc a spolek místních nadšenců za doprovodu harmoniky paní učitelky Dany Makovské zazpíval vánoční písně. Obrovským překvapením pro všechny přítomné byl betlém ze slámy s postavičkami v životní velikosti, který byl všemi obdivován vedle rozsvíceného stromečku. Na jeho výrobě se podílely Věra Šťastná, Iveta Svobodová, Ludmila Pražáková a pomáhali pan Josef Pražák, Zdeněk Kamarád, Jiří Caha a Pavel Zedník. Nemalým překvapením byla také vlastoručně vyrobená svítící kometa našeho pana starosty. Učitelky z MŠ napekly a nazdobily hvězdičky z perníku a všechny přítomné děti jimi obdarovaly. Protože sněžilo, občas zafoukal vítr a lidem mrzly nosy a palce u nohou, zahřívali se voňavým svařákem.
Tak tedy,přátelé, užívejte si v klidu dobu adventu a těšte se na Vánoce. (zš)
Foto z akce: Rozsvěcení vánočního stromu

.

Vítání občánků
V neděli 28.října 2012 se v kulturním domě uskutečnilo vítání občánků obce Dalečín, narozených v roce 2011 a 2012. Přišli rodiče, příbuzní i známí dvanácti dětí : Matěje, Tadeáše, Emily, Davida, Magdaleny, Patrika, Martina, Jakuba, Natálie, Eleny, Ladislava a Zuzany, aby si společně vyslechli proslov starosty obce i ředitelky základní školy a shlédli pěkné vystoupení dívek ze základní školy, které je přivítaly milými písničkami a básničkami. Poté se rodiče podepsali do pamětní knihy a starosta dětem předal dárek.
Po oficiální části bylo přichystáno malé pohoštění pro všechny zúčastněné.
Po dlouhé době, kdy se za rok narodilo jedno nebo dvě děti, byl letošní a loňský rok na děti přející. Nejen maminky, ale i tatínci jezdí s kočárky na procházky ve skupinkách po dvou, po třech a je hezký pohled na obličejíčky smějící se z peřinek nebo na caparty zkoušející nejisté krůčky a jejich pyšné rodiče. Doufáme, že tento trend bude pokračovat a dětí v obci přibývat.
Novým občánkům přejeme hodně zdraví a spokojený život v naší obci. (jg)
Foto: Vítání občánků

.

Okresní kolo hasičské soutěže PLAMEN v Dalečíně
V Dalečíně v areálu Na Bahnech proběhla 13.10.2012 podzimní část okresní hasičské soutěže mládeže PLAMEN za historicky rekordní účasti 67-hasičských sborů z celého okresu. Vlastní soutěž organizovalo přes 30 hasičů z několika sborů v čele s hasiči ze Žďáru nad Sázavou, kteří připravovali vše potřebné již od pátku. Místní SDH Dalečín zajišťoval od pátku ubytování a občerstvení pro všechny pořadatele okresní soutěže a v sobotu zajišťovali Dalečínští občerstvení pro přibližně 800 soutěžících a návštěvníků. Výsledky nejlepších družstev v jednotlivých kategoriích : I. mladší žáci – 1. Zubří, 2.Radňovice, 3.Dobrá Voda, II. starší žáci  – 1. Velké Meziříčí „A“, 2. Dobrá Voda, 3. Lavičky, III. Kategorie dorostenci – 1. Velké Meziříčí, 2. Lhotky, 3. Matějov, IV. Dorostenky – 1. Vídeň, 2. Velké Meziříčí, 3. Velká Losenice, V. Smíšený dorost – 1.Dlouhé, 2.Újezd, 3. Světnov.
Foto z akce: Plamen 2012

.

Pohádkový les
Skoro se už stalo tradicí, že poslední prázdninovou sobotu trávíme spolu s dětmi v lese plném pohádkových postav. Letos to bylo večer 1.9.2012. Na start se přišlo zapsat 92 dětí. Po malých skupinkách prošly trasu dlouhou přes 2 km, plnou postaviček ze snad nikdy nestárnoucích pohádek. Před nimi musely děti předvést svou zručnost, šikovnost, rychlost i hrdinství. A toho hrdinství bylo zapotřebí asi nejvíce. Vždyť zkuste si večer v černém lese projít peklem, dostat se na druhý břeh řeky, objevit se v loupežnickém doupěti nebo projít kolem ježibaby… . Jistě mnohý z účastníků chtěl vzít nohy na ramena, ale stud před ostatními to nedovolil. Kdo to nevzdal a došel až do cíle, octl se na návštěvě v královské rodině, která se s ním podělila o svůj poklad. Na konci cesty čekalo na každého malé občerstvení v podobě opečeného párku. Více jak dvojnásobný počet dětí než v předešlých letech nás trošku zaskočil a tak se omlouváme všem, na které se párek nedostal. Letos jste nás přesvědčili, že i v době počítačových her má pohádkový les svoje neopakovatelné kouzlo. Zbývá jen dodat, že celou akci pro vás připravil Obecní úřad Dalečín v úzké spolupráci s rodiči. Těm patří velké poděkování za pečlivou přípravu na všech stanovištích. Děkujeme. (vs)
Foto z akce: Stezka odvahy

.

Oslavy 120 let SDH Dalečín
Místní sbor dobrovolných hasičů oslavil 25.8.2012 již 120-výročí založení SDH Dalečín. Oslav se nakonec zúčastnilo 17 hasičských sborů ze širokého okolí. Program oslav začal u hasičské zbrojnice, kde proběhlo uvítání sborů a dále následoval slavnostní průvod obcí na místní výletiště. V programu oslav proběhlo předávání ocenění Dalečínským hasičům za dlouholeté zásluhy u SDH. K poslechu a tanci hrála celé odpoledne a večer kapela Jásalka.
Foto z akce: Hasiči

.

Dětský den s horkovzdušným balónem
V sobotu 30.6.2012 rafička teploměru přeskočila třicítku a to opravdu pro nás středozemce není ideální klima pro vyvíjení bůhví jakých aktivit. Přesto se našlo víc jak 200 statečných, kteří se rozhodli poprat nejen s vražedným horkem, ale i se vším co jsme pro ně přichystali. Přítomnost místních hasičů slibovala osvěžení. Proběhnout se pod sprškou z vodního děla využil každý, kdo se nebál mokrého trička. Osvěžení v bazénku přivítali hlavně ti menší, kteří se neostýchali odhodit všechno oblečení. I přes to úmorné teplo děti hojně soutěžily. Jinak se totiž nedaly ,,vydělat“ peníze potřebné pro nákup v našem ,,supermarketu“. Dlouhou frontu u našeho obchodu by nám mohl závidět kdejaký obchodní řetězec. Ovšem nejvíce očekáván byl okamžik, kdy se na Bahnech objeví horkovzdušný balón. Díky počasí se mohlo uskutečnit vše, jak jsme si naplánovali a tak před zraky všech přítomných balón rozbalili, ,,nafoukli“, upoutali a připravili k letu. Odlepit se od země a vzlétnout alespoň kousek k nebesům lákalo snad všechny přihlížející, ale jen ti odvážní naskočili do koše a letěli. A stálo to zato! Všichni se večer rozcházeli obohaceni o mnoho zážitků a doufáme, že i s pocitem hezky prožitého odpoledne.
Děkujeme všem dodavatelům zboží do ,,supermarketu“: Ravensburger Polička, Jednota Dalečín, Gama Group Dalečín. Zvláštní poděkování míří ke všem pořadatelům, kteří se zcela nezištně zasloužili o hladký průběh celého odpoledne.
Jelikož jsme v těchto dnech zaznamenali několik dezinformací ohledně financování různých akcí v Dalečíně, tak několik slov na vysvětlení. Již řadu let jsou akce pořádané pod „záštitou“ obce, jako např.: dětské dny, divadelní představení, setkání harmonikářů, lyžařské závody, společenský ples a další, financovány především z příjmů získaných na těchto akcích, dále ze sponzorských příspěvků, a nepřímo obcí Dalečín. Tato nepřímá pomoc obce spočívá třeba v tom, že z těchto akcí nevybírá různé poplatky (např. poplatek ze vstupného), poskytuje pro tyto akce zdarma zázemí ( kulturní dům v Dalečíně) apod. Na akcích pořádaných obcí pracují zcela dobrovolně a bez nároku na odměnu nejen zastupitelé, ale i občané obce. A pokud se tito občané domluví a po skončení úspěšně proběhnuté akce uspořádají společné posezení nebo výlet, tak si ho zaplatí za peníze ze své peněženky, nikoli za peníze z obecní pokladny! Jedinou akcí, pravidelně dotovanou z rozpočtu obce částkou pohybující se okolo 25tis.Kč, je historický jarmark a odpolední koncert, který pořádá obec na pouťovou neděli. S touto akcí je již šest let počítáno při schvalování rozpočtu obce. (ou)
Foto z akce: Dětský den

.

KONCERT KE DNI MATEK
Ani letos jsme nezapoměli na naše maminky a připravili jsme pro ně vystoupení v místním KD.Datum tentokrát připadl na neděli 13.5.2012.Na výzdobu sálu jsme použili práce žáků výtvarného oboru ZUŠ p.uč. L. Zítkové. Už potřetí zde vystoupila jako host mažoretková skupina pod vedením P. Jakubcové a L. Zivčákové.V hudebním pásmu předvedli žáci spoustu písniček jak v sólovém tak i v souborovém provedení, dvakrát se představili nejmenší zpěváčci a nechyběli ani pěkné básničky.Možná i studené počasí napomohlo tomu, že sál KD byl celý zaplněn, ještě jsme museli přidávat židle. Děti se snažily, spokojené byly nejen maminky, ale i ostatní posluchači si program pěkně užili a vystupující děti odměňovali hojným potleskem. (dm)

.

Setkání harmonikářů
Během poslední dubnové soboty se v pořadí již po čtvrté sešli v ,, daleckém kulturáku“ příznivci tahacích harmonik. Svoje umění nám přijelo předvést více jak 35 harmonikářů. Poslechnout si je, zazpívat si s nimi a nakonec i zatancovat si přišlo asi 80 lidí. Při pěkné písničce a dobrém občerstvení se hezky vzpomínalo, návštěvníci pak opouštěli sál s pocitem příjemně stráveného odpoledne.(vš)
Foto z akce: Harmonikáři

.

Hrátky s čertem
Hrátky s čertem – všem dobře známá filmová pohádka od Jana Drdy. Před mnoha lety si v ní hlavní roli zahrál Josef Bek. Kdo ale přišel v pátek 13.4.2012 do KD v Dalečíně, měl možnost stejnou pohádku vidět v nastudování ochotnického divadla z Víru. Zcela zaplněný sál se od první chvíle skvěle bavil. Vždyť kdo nebyl na ,,Víránech“ poprvé ví, že umí původní text obohatit svojí vlastní lidovou tvořivostí a celé obecenstvo tak lehce přenést z dob dávno minulých do současnosti. Závěrečný dlouhotrvající potlesk byl odměnou za pěkný herecký výkon, a zároveň poděkováním za to, že jsme mohli v jejich příjemné společnosti strávit páteční večer. A porovnání s filmovou verzí? To ať si každý udělá sám! (vs)
Foto najdete zde: Vírští divadelníci

.

XIV. Společenský ples
Předtančení žáků místní základní školy zahájilo v sobotu 25.února 2012 v kulturním domě v Dalečíně 14.společenský ples. V doprovodu skupiny ABC Boskovice následoval tanec a veselá zábava dospělých. Nechybělo tradiční půlnoční překvapení v podání skupiny dalečínských žen, které letos předvedly černošský tanec v rytmech Boney M. Vystoupení sklidilo obrovský aplaus, což tanečnice velice potěšilo, protože výroba kostýmů a obzvláště líčení nebylo letos vůbec jednoduché.
Podle ohlasů se ples opět mimořádně vydařil, o čemž svědčí i zaplněný kulturní dům do posledního místečka. Zasloužené díky patří všem pořadatelům, zvláště pak obětavé a vytrvalé obsluze v šenku, která perfektně zvládala nápor hostů až do rána. (jg)
Foto najdete zde: Společenský ples 2012

.

Dětský karneval