Turistická známka obce Dalečín

V roce 2007 vydala obec turistickou známku No.1445 „Hrad Dalečín“.

Známku lze zakoupit na Obecním úřadě v Dalečíně.

znamka